• Krāslavas Poļu skola turpina strādāt

  Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktā Poļu skola sāka aktīvu darbu jau 2023. gada 16. augustā. Ar Polijas sniegto atbalstu un finansiālu ieguldījumu skolā tika realizēts divu nedēļu brīvprātīgais projekts “Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie /im. Jana Olszewskiego”. Projektā, kura tēma bija “Ceļojums pa Latgali”, piedalījās vairāk nekā 20 skolēni no 1. līdz 7. klasei.

  Lasīt
 • Mācību gads sākās ar forumu

  “Varavīksnes” skolas vidusskolēni 5. un 6. septembrī devās uz Kaplavu, kur šogad notika kārtējais vidusskolēnu forums “Nāc! Būsim kopā!”. Projekts, ko 11. klase gatavoja kopā ar klases audzinātāju Valentīnu Purpišu, piedaloties tradicionālajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, ko atbalsta Krāslavas novada pašvaldība, bija vērsts uz vidusskolēnu saliedēšanu, motivācijas radīšanu mācībām un prasmju attīstību darbam komandā. Šī nav pirmā reize, kad Kaplavas pagasta Tautas namā notiek skolas forums, par ko īpašs paldies pagasta pārvaldes darbiniekiem un personīgi Tautas nama vadītājai Allai Ruseckai!

  Lasīt
 • Sveika, skola!

  Rīts, pirmais septembris. Uz skolu steidzas skolēni ar lieliem ziedu pušķiem. Katram ir savas cerības un sapņi. Bērni vēlas satikt vienaudžus, skolotāji – paaugušos skolēnus, vecāki - atbalstīt savus lolojumus.

  Lasīt
 • Dagda izlaidums 10.06.22

  Atvadas no skolas

  Jūnija pirmās dienas - ceriņi pilnziedā. Kastaņu zaros liesmo baltas ziedu sveces, zied pīlādži zem loga. Brīnišķīgs laiks, izlaidumu laiks... Dagdas vidusskolas plašā zāle svinīgā noformējumā. Skanot aplausiem, priekšplānā iznāk divas divpadsmitās klases, skolotājas Leonora Brence un Aija Babre. Skan Latvijas Republikas himnas melodija, visi dzied. Svētku varoņus sveic skolas direktore Vija Gekiša, Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs Edgars Tjarve. Tam seko skatuves pārsteigumi - labāko skolas dziedātāju, dejotāju un mūziķu sniegums.

  Lasīt
 • Attālinātās mācības - kārtējais ielāps mācību procesā

  Pirms pandēmijas daudzi no mums pat nevarēja iedomāties, ka pienāks brīdis, kad bērni, lai arī kā to vēlētos, nevarēs klātienē pilnvērtīgi iegūt izglītību. Pēc pusotru gadu ilgas tālmācības 1.septembrī izglītības iestādes atgriezās pie mācību procesa klātienē. Taču mācību procesa organizēšana ir kļuvusi par diezgan sarežģītu uzdevumu, jo ir jāņem vērā visi faktori, kā arī skolēnu un skolotāju testēšana ir smags slogs izglītības iestāžu un pedagogu pleciem, jo prasa pārdomātas un labi koordinētas darbības.

  Lasīt
 • Atkal uz skolu!

  Rudens pirmajā dienā grāfu Plāteru vārdā nosauktā Krāslavas Poļu skola atkal vēra durvis skolēniem! Zinību diena notika, neskatoties uz pandēmijas apstākļiem un daudziem ierobežojumiem. Pirmklasnieki un skolēni, kas uzsāka mācības Poļu skolā, saņēma lieliskas dāvanas jaunajam mācību gadam no poļu fonda "Pomoc Polakom na Wschodzie": portfeli ar visiem nepieciešamajiem skolas piederumiem. Pirmklasnieki dzirdēja pirmo skolas zvanu savā dzīvē. Šādi mirkļi ir neaizmirstami! Skolas sākums ir ceļa sākums cilvēka liktenī. 9. klases skolēniem šis ir pēdējais gads dzimtās skolas sienās. Pēc tam viņiem būs patstāvīga un neatkarīga dzīve, jaunas pilsētas un jauni piedzīvojumi. Skolā bērni mācās dzīvot sabiedrībā, veidot dialogu, cienīt un uzklausīt citus, izteikt savu viedokli un radoši attīstīties. 2. septembrī Krāslavas Poļu skolā viesojās Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina (Monika Michaliszyn). Par skolas dzīvi sīkāk pastāstīja tās direktore Česlava Kozlovska.

  Lasīt
 • Skola “Varavīksne” - gads ir beidzies, tiekamies septembrī!

  2020. – 2021. mācību gads jau ir vēsture. Droši vien, visi jau zina, ka tas bija sarežģīts un neparasts. Tāpēc, neatkārtojoties, pievērsīsim uzmanību tam, ko mums izdevās paveikt šī dīvainā un sarežģītā perioda pašās beigās. Krāslavas «Varavīksnes” vidusskolai ir ar ko lepoties. Par daudz ko mēs rakstījām “Ezerzemes” lappusēs. Tagad par to, par ko nerakstījām.

  Lasīt
 • Iespēja apgūt profesiju Krāslavā

  Pirms vasaras brīvlaika nolēmu apciemot kādu no mācību iestādēm Krāslavā. Šoreiz - profesionālās izglītības mācību iestādi PIKC Rīgas Valsts tehnikumu. Mūsu pilsētā tā ir vienīgā iestāde, kurā jaunieši var iegūt profesiju uzreiz pēc pamatskolas. Lai gan bērnu un jauniešu Krāslavā kļūst arvien mazāk, tehnikums absolvē un ik gadu uzņem jaunus audzēkņus.

  Lasīt