• “Varavīksnes” vidusskolas “pasaku teicēju” jaunais ceļojums – no Polockas līdz Vitebskai un atpakaļ

  Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas Jaungada pasakas veidotāju un dalībnieku tradicionālais ceļojums šogad notika jau pēc izlaiduma eksāmeniem un svinībām, tas bija veltīts skolas absolvēšanai. Daļēji tas saistīts ar brauciena organizēšanas īpatnībām, daļēji – ar laikapstākļiem un vēlo pavasari. Atšķirībā no iepriekšējām ekskursijām šī nebija pārāk tāla, taču solīja daudz jaunu iespaidu; mūsu lielo un draudzīgo grupu (gandrīz pussimts cilvēku) gaidīja divas senas Baltkrievijas pilsētas – Polocka un Vitebska.

  Lasīt
 • Konkursa “Gaišie prāti” dalībniece Daniela Čapķeviča par mācībām no pilsētas AACHEN Vācijā

  Gētes institūta konkursā “Gaišie prāti” vācu valoda sasaistās ar matemātiku, informātiku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Dabas zinātnēs un tehnikā meklējamas atbildes uz daudziem jautājumiem, kas tiek uzdoti ik dienas: Kā helikopters var bez kustībām “karāties” gaisā? Kāpēc gājputni lido uz dienvidiem un kā viņi atrod ceļu atpakaļ? Kādam nolūkam ir izmantojama saules enerģija? Vai nākotnē vairs nebūs vajadzīga pārtika? Finālā Rīgā š. g. 7. aprīlī piedalījās 17 skolēni ar zinātniski pētniecisko darbu prezentāciju no visas Latvijas. Galvenā balvā bija – stipendija 3 nedēļu vācu valodas kursiem Vācijā. Dagdas vidusskolu pārstāvēja Daniela Čapkeviča (skol. Aija Babre) un Airita Olehnoviča (skol. Anna Krilova). Finālā veiksme uzsmaidīja Danielai Čapkevičai. No 4. jūnija līdz 24. jūnijam Daniela mācās vācu valodu Vācijā.

  Lasīt
 • Radošās darbnīcas ar vecākiem Krāslavas pamatskolā

  Pozitīvas emocijas un gandarījums par jaunu pieredzi - tas ir galvenais Krāslavas pamatskolas vasaras radošo darbnīcu, kurās ar savām prasmēm dalās bērnu vecāki, ieguvums un pievienotā vērtība. Jau trešo gadu Krāslavas pamatskolas vecākiem tiek piedāvāta iespēja vasarā tikties ar skolēniem radošajās darbnīcas un iemācīt bērniem kādu no saviem vaļaspriekiem vai savas profesijas prasmēm.

  Lasīt
 • Neaizmirstama diena

  Masveidība, oriģinalitāte un uzsvērts svinīgums – tas ir Dagdas zīmols svinīgo pasākumu organizēšanā. Un absolventu vakaru rīkošana kā kultūras panākumu svētki.

  Lasīt
 • Neaizmirstamais brauciens

  30. maijā 42 Krāslavas pamatskolas skolēni un 3 skolotāji devās uz Auleju, lai iepriecinātu pagasta iedzīvotājus ar skaistu koncertu. Pasākums izdevās! Bija gandarīti visi: gan Aulejas pagasta iedzīvotāji par skaisto un daudzveidīgo koncertu un iespēju redzēt savus bērnus un mazbērnus uzstājoties, gan koncerta dalībnieki par lielisko izklaidi pēc koncerta. Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško bija parūpējies par visu.

  Lasīt
 • Atvadu valsis

  Ezernieku vidusskolas aktu zāle svinīgi izrotāta. Ziedu jūra, baloni, vakartērpi daudziem viesiem un piecpadsmit devītklasnieku smaidīgās sejas. Klases audzinātāja Diāna Kisiļeva katram absolventam pasniedza simbolisku laimes atslēgu, bet mācītājs Andris Sprukts – lūgšanu grāmatas.

  Lasīt
 • Durvis, kas aizvērušās

  31. maijā Sauleskalna sākumskolā izskanēja pēdējais koncerts. No skolas atvadījās bērni, vecāki un skolotāji, tā bija pēdējā skolas diena Suleskalna skolā. Jā, mūsu, Krāslavas novads, kļūst atkal nabadzīgāks par vienu skolu.  

  Lasīt
 • Pēc pieredzes uz Limbažu novadu – seno un mainīgo

  Šī gada aprīļa nogalē Dagdas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas iestāžu vadītājiem, vietniekiem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas semināru Limbažu novadā. Jāpiebilst, ka šāds pasākums Dagdas novadā ir kļuvis tradicionāls.

  Lasīt