• brokadv

  Pirmā Adventes svece

  Visa kristīgā pasaule ir Kristus dzimšanas gaidās. Miljoniem ticīgo aizdedza pirmo Adventes sveci. Darīt labu, mīlēt tuvāko, būt dāsniem un nesavtīgiem nekad nav par vēlu. Īpaši šajās dienās.

  Lasīt
 • ikoo

  Restaurētās ikonas iesvētīšana Indricas baznīcā

  22. septembrī Indricā Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā tika iesvētīta atjaunotā Konstantinopoles Svētās Helēnas ikona. Pēc svētku mises mācītājs Genādijs Alferovs iesvētīja svētbildi, pēc tam draudzes locekļiem bija iespēja pieskarties atjaunotajai ikonai

  Lasīt
 • vasarbapt

  Draugi no Vācijas piedalās Krāslavas baptistu draudzes aktivitātēs

  Saulainajā augustā, pirms bērni un jaunieši uzsāka savas skolas gaitas, Krāslavas baptistu draudze organizēja vasaras programmu bērniem, kurā iesaistījās arī draugi no Vācijas. Draudzība ar vācu jauniešiem un viņu kristīgās organizācijas vadītājiem, kas katru gadu vainagojas ar lieliskiem pasākumiem mazajiem krāslaviešiem, turpinās jau sesto gadu.

  Lasīt
 • draudze

  Krāslavā dzimusi jauna draudze

  Svētdien, 19. maijā, tika oficiāli atklāta Krāslavas baptistu draudze. Šajā vēsturiskajā notikumā – svinīgajā pasākumā un Svētību lūgšanā piedalījās jaunizveidotās draudzes locekļi, Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) bīskaps Kaspars Šterns; LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš; Daugavpils Mārtiņa Lutera baznīcas Katedrāles dekāns, mācītājs Andis Lenšs ar kundzi; Aleksandra Ņevska Krāslavas pareizticīgo baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs; Krāslavas novada domes deputāts Jāzeps Dobkevičs un citi aicinātie viesi. Dienu iepriekš, LBDS Kongresā Rīgā, Krāslavas baptistu draudze saņēma “dzimšanas apliecību” un tika uzņemta LBDS.

  Lasīt
 • Maija dziedājumi pie Kundzinišku krusta

  Skaistā, saulainā maija svētdienas pievakarē pie Aglonas novada Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta nu jau astoto gadu pulcējās apkārtnes ļaudis, kaimiņu draudžu locekļi un viesi no tālākiem novadiem, lai priestera vadībā lūgtos un dziedātu par godu Jaunavai Marijai.

  Lasīt
 • svtomass

  Ciešanās kopā ar Kristu

  Gavēņa laikā Baznīca aicina ticīgos uz intensīvāku lūgšanu dzīvi, savās ciešanās vienojoties ar Kristu, godinot krustā sisto Pestītāju, viņa Vissvēto Miesu, Rētas, Asinis un Krustu. Labi ceļabiedri un iedvesmas avots šajā ceļā ir svētie, īpaši tie, kuri savas dzīves laikā ik dienas pacietīgi nesa mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanu Krustu.

  Lasīt
 • gavenis

  Laiks garīgajam ceļojumam uz Lieldienām

  Liturģiskais kalendārs martā Katoļu Baznīcā 06.03. - Pelnu trešdiena. Sākas Lielais gavēnis. 07.03. - Sv. Perpetuja un Sv. Felicita. 17.03. -Sv. Patriks, Īrijas aizbildnis. 19.03. - Sv. Jāzeps - Vs. Jaunavas Marijas līgavainis (lieli, obligāti svinami svētki). 25.03. - Kunga pasludināšana svētki. Pareizticīgo Baznīcā 02.03. - Mirušo vecāku piemiņas diena. 03.03. - Pastarās tiesas svētdiena 09.03. - Jāņa Priekšteča pirmā un otrā galvas atgūšana. 10.03. - Piedošanas svētdiena. 11.03. - Lielā gavēņa sākums. 17.03. - Pareizticības svinības. 24.03. -.Sv. bīskapa Grigorija Palamas piemiņa. 31.03. - Krusta pagodināšana. Senpareizticīgo Pomoras Baznīcā 10.03. - Piedošanas svētdiena. 11.03. - Lielā gavēņa sākums. Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 06.03. - Pelnu diena. 25.03. - Marijas pasludināšanas diena. 6. martā, ar Pelnu trešdienu, Rietumu Baznīcu, kristieši uzsāk Lielo gavēni, laiku, kas mūs mudina garīgi sagatavoties Baznīcas svarīgākajiem svētkiem - Lieldienām. Tie, kuri Pelnu dienā, atnāk uz baznīcu un piedalās Sv. Misē, saņem īpašu svētību ar pelniem, kas ir viens no nedaudzajiem spēcīgākajiem liturģiskajiem žestiem, kuri saglabājušies no kādreiz tik bagātās Baznīcas tradīcijām. 6. martā, ar Pelnu trešdienu, Rietumu Baznīcu, kristieši uzsāk Lielo gavēni, laiku, kas mūs mudina garīgi sagatavoties Baznīcas svarīgākajiem svētkiem - Lieldienām. Tie, kuri Pelnu dienā, atnāk uz baznīcu un piedalās Sv. Misē, saņem īpašu svētību ar pelniem, kas ir viens no nedaudzajiem spēcīgākajiem liturģiskajiem žestiem, kuri saglabājušies no kādreiz tik bagātās Baznīcas tradīcijām.

  Lasīt