Reklāmas pieņem tikai elektroniski — CD, DVD, zibatmiņa vai sūtot uz e-pastu ezerzeme@ezerzeme.lv. Reklāmas jāiesniedz melnbaltas  *.eps formātā,  kā arī  jāiesniedz reklāmas materiāla kontrolfails   *. tiff, *.png  vai *.jpg. Laikraksts tiek maketēts IBM vidē.

 

2017. gadā noteiktie izcenojumi reklāmas aģentūrām, kā arī reklāmas iesniegšanas kārtība

 

Laikraksta formāts A3, melnbaltā druka. Laikraksts iznāk divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās) latviešu un krievu valodā. Metiens: apmēram 4000 eksemplāru.

- Cena par vienu kvadrātcentimetru - EUR 0,95 + PVN (krievu un latviešu valodā kopā).

- Pieteikums publicēšanai jāiesūta 7 dienas pirms vēlamā datuma, gatavie materiāli - ne vēlāk kā 4 dienas pirms vēlamā datuma.

- Vēlamais reklāmas platums gatavai reklāmai: 4,6 cm; 9,7 cm, 14,8 cm, atsevišķos gadījumos platums var būt cits.  Maksimālais reklāmas platums – 25 cm.

- Maksimālais augstums - 38 cm (1. lpp. – atsevišķi vienojoties par izmēriem).

- Ja reklāmu nepieciešams atkārtot vairākkārt, tad 2. un visām pārējām publicēšanas reizēm 10% atlaide, bet pirmā ir par pilnu maksu.

- Par publikāciju 1. lappusē - 20% uzcenojums.                               

- Reklāmas raksti (vairāk par 1000 rakstu zīmēm) - EUR 0,65 par kvadrātcentimetru + PVN.

- Atlaide reklāmas aģentūrai - 15%.

 

P.S. Reklāmas pieteikumā jānorāda, cik reizes jāpublicē.

 

Sludinājumu un reklāmas nodaļas tālrunis: 65681464.

ezerzeme@ezerzeme.lv

SIA "LER-8" valdes loceklis J. Kriviņš