Reklāmas pieņem tikai elektroniski — CD, DVD, zibatmiņa vai sūtot uz e-pastu ezerzeme@ezerzeme.lv. Reklāmas jāiesniedz melnbaltas  *.eps formātā,  kā arī  jāiesniedz reklāmas materiāla kontrolfails   *. tiff, *.png  vai *.jpg. Laikraksts tiek maketēts IBM vidē.

 

2019. gadā noteiktie izcenojumi reklāmai, kā arī reklāmas iesniegšanas kārtība

 

Laikraksta formāts A3, melnbaltā druka. Laikraksts iznāk reizi nedēļā (piektdienās) uz 20 lpp., latviešu un krievu valodā. 

- Cena par vienu kvadrātcentimetru - EUR 0,45 + PVN (krievu un latviešu valodā kopā).

- Pieteikums publicēšanai jāiesūta 7 dienas pirms vēlamā datuma, gatavie materiāli - ne vēlāk kā 4 dienas pirms vēlamā datuma.

- Vēlamais reklāmas platums gatavai reklāmai: 4,6 cm; 9,7 cm, 14,8 cm, atsevišķos gadījumos platums var būt cits.  Maksimālais reklāmas platums – 25 cm.

- Maksimālais augstums - 38 cm (1. lpp. – atsevišķi vienojoties par izmēriem).

- Ja reklāmu nepieciešams atkārtot vairākkārt, tad 2. un visām pārējām publicēšanas reizēm 10% atlaide, bet pirmā ir par pilnu maksu.

- Par publikāciju 1. lappusē  20% uzcenojums.   

- Biedrībām: Nekomerciāla projekta publicitāte EUR 0,25 par kvadrātcentimetru + PVN.

- Biedrībām: Nekomerciāla projekta publicitāte (raksts vairāk par 1000 rakstu zīmēm)  EUR 0,15 + PVN                   

- Reklāmas raksti (vairāk par 1000 rakstu zīmēm) EUR 0,35 par kvadrātcentimetru + PVN.

Reklāmas aģentūrām 15 % atlaide.

P.S. Reklāmas pieteikumā jānorāda, cik reizes jāpublicē.

Reklāmraksta publicēšana  www.ezerzeme.lv  EUR 70/140 + PVN (7 dienas/28 dienas)

Sludinājumu un reklāmas nodaļas tālrunis: 65681464.

ezerzeme@ezerzeme.lv

SIA "LER-8" valdes locekle Iveta Leikuma