• Neaizmirstama diena

  Masveidība, oriģinalitāte un uzsvērts svinīgums – tas ir Dagdas zīmols svinīgo pasākumu organizēšanā. Un absolventu vakaru rīkošana kā kultūras panākumu svētki.

  Lasīt
 • Neaizmirstamais brauciens

  30. maijā 42 Krāslavas pamatskolas skolēni un 3 skolotāji devās uz Auleju, lai iepriecinātu pagasta iedzīvotājus ar skaistu koncertu. Pasākums izdevās! Bija gandarīti visi: gan Aulejas pagasta iedzīvotāji par skaisto un daudzveidīgo koncertu un iespēju redzēt savus bērnus un mazbērnus uzstājoties, gan koncerta dalībnieki par lielisko izklaidi pēc koncerta. Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško bija parūpējies par visu.

  Lasīt
 • Atvadu valsis

  Ezernieku vidusskolas aktu zāle svinīgi izrotāta. Ziedu jūra, baloni, vakartērpi daudziem viesiem un piecpadsmit devītklasnieku smaidīgās sejas. Klases audzinātāja Diāna Kisiļeva katram absolventam pasniedza simbolisku laimes atslēgu, bet mācītājs Andris Sprukts – lūgšanu grāmatas.

  Lasīt
 • Durvis, kas aizvērušās

  31. maijā Sauleskalna sākumskolā izskanēja pēdējais koncerts. No skolas atvadījās bērni, vecāki un skolotāji, tā bija pēdējā skolas diena Suleskalna skolā. Jā, mūsu, Krāslavas novads, kļūst atkal nabadzīgāks par vienu skolu.  

  Lasīt
 • Pēc pieredzes uz Limbažu novadu – seno un mainīgo

  Šī gada aprīļa nogalē Dagdas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas iestāžu vadītājiem, vietniekiem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas semināru Limbažu novadā. Jāpiebilst, ka šāds pasākums Dagdas novadā ir kļuvis tradicionāls.

  Lasīt
 • Radošās darbnīcas ar vecākiem

  Lai gan brīvlaiks jau sācies un skolēniem ir iespēja baudīt vasaru pēc saviem ieskatiem, Krāslavas pamatskolas psiholoģes Veltas Daņiļevičas aicinājums - brīvo laiku pavadīt lietderīgi, guvis atsaucību.

  Lasīt
 • Esi sveika, vasara!

  ​Tā ikviens ģimnāzists varēja droši teikt 29. maijā, jo visi skolas skolēni devās divu dienu pārgājienā, kas izvērtās par brīnišķīgu piedzīvojumu trasīti, ko izveidoja radošie un aktīvie 10. c klases skolēni.

  Lasīt
 • Mēs neesam ideāli, mēs esam unikāli!

  Sauklis, kas dzimis Krās- lavas pamatskolā pirms 8 gadiem kopā ar pirmo “Spico talantu šovu”, šī gada pēdējā mācību gada dienā uz Krāslavas kultūras nama skatuves iedrošināja uzstāties vairāk kā 200 dalībniekus.

  Lasīt
 • FLL Open European Championship Aarhus 2017

  ​23.maijā mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda “KREKERI”, mērojām garo ceļu uz Dāniju, lai piedalītos Eiropas First Lego League čempionātā, kurš notika no 25. līdz 28.maijam Orhūsas pilsētā.

  Lasīt