Svētais Donāt, pasargā mūs!

img


Četras dienas Krāslavas Romas katoļu baznīcā notika svinīgi Dievkalpojumi par godu debesu aizbildnim svētajam
moceklim Donātam. Ir pagājis 231 gads kopš laika, kad pāvests Pijs VI nākamajā svētdienā pēc svēto apustuļu Pētera
un Pāvila svētkiem nodibināja svinības par godu svētajam moceklim Donātam.

Vairāk nekā desmit krāslaviešu kristiešu paaudžu svēti godina pilsētas galveno svētku dienu un ar vislielāko pateicību atceras grāfus Plāterus, kuru centieniem Krāslava ieguva svētā mocekļa relikvijas. Svētais Donāts deva priekšroku nāvei, taču neatteicās no ticības Kristum.[...]Aleksejs GONČAROVSRaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.27
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv