• Bibeles centrs

  Bērnu kristīgā programma Bībeles centrā Krāslavā.

  Pagājusi vasara. Skolēniem sākušās mācības un atceroties vasarā piedzīvoto, skolēni dalās ar spilgtākajiem vasaras notikumiem. Jauniešiem un bērniem, kuri vasarā piedalījās Krāslavas Bībeles centra rīkotajā kristīgajā programmā "Bībeles kalni", ir par ko pastāstīt: Ļiza: “Biju šeit jau trešo gadu. Man te ļoti patīk. Te var daudz uzzināt par Dievu, parunāt par to. Te ir jautri un interesanti.” Amīna: ”Šeit ir labi. Man patīk šī atmosfēra, gaisotne. Te var izrunāt dažādas dzīves situācijas, klausīties par Dievu, uzdot jautājumus, saņemt atbildes, saprast būtisko.” Aleksa: “Arī es jau trešo gadu piedalījos kristīgajā nometnē Krāslavā. Ar nepacietību to katru vasaru gaidu. Šeit ir mani domubiedri. Visvairāk man patīk kopā darboties – gatavot ēst, zīmēt, kaut ko darināt. Kopā ir jautri un interesanti.” Vjačeslavs Istratijs, Krāslavas Bībeles centra sludinātājs: Šajā Bībeles centra nometnē galvenais nosacījums – lai bērni būtu priecīgi. Redzu un jūtu, ka šis mērķis ir sasniegts. Bērni ir smaidīgi, smejas. Klausījušies Dieva vārdus, darbojušies, garšīgi paēduši, tūlīt dosies izbaudīt piepūšamās atrakcijas.

  Lasīt
 • Nuncijs Aglonā: pāvests vizītē vēlas stiprināt un mācīties no šīs zemes ļaudīm

  Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kulminācija Aglonā 15. augustā bija apustuliskā nuncija (pāvesta vēstnieka) arhibīskapa Pedro Lopess Kintana vadītais dievkalpojums. Savā sprediķī viņš iepazīstināja ar iemesliem, kāpēc pāvests Francisks ir izvēlējies doties vizītē tieši uz Baltijas valstīm, ieskicēja, ar kādu vēsti Svētais tēvs ieradīsies mūsu zemē, un to, kāpēc cilvēki visā pasaulē ieklausās viņa teiktajā.

  Lasīt
 • Lūgsimies kopā ar pāvestu!

  Nezinu kā citviet, bet Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē ik dienu pēc sv. Mises lūgšanas noslēdzas ar lūgšanu Svētā tēva nodomā. Daudzi kļūdaini uzskata, ka tā ir lūgšana par pāvestu. Īstenībā tā ir lūgšana kopā ar pāvestu.

  Lasīt
 • Mums vajadzīga Dieva svētība

  ​2. jūlijā, Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa sagaidīšanā Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas dārzā, savā īsajā uzrunā Ekselence uzsvēra, ka arī šogad esam kopā sv. mocekļa Donata svinībās, lai godinātu Euharistisko Jēzu, ar lūgšanām stiprinātu savu ticību.

  Lasīt
 • Dievnams – dvēseles stiprinātājs un mierinātājs

  ​Ar mīlestību, iedvesmu un godbijību katru svētdienu Svētā Ludviķa Bukmuižas baznīca ar skanošām zvanu melodijām aicina visus cilvēkus pie sevis, lai gūtu mierinājumu un stiprinājumu dvēselē, un pārliecību par savu nākotni kopā ar Dievu.

  Lasīt
 • Nozīmīgs notikums visai Latvijai

  ​Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudze gatavojas gaidāmajām lielajām svinībām. Par to mūsu saruna ar draudzes prāvestu Eduardu Voroņecki. Šogad sv. mocekļa Donata godam veltītās svinības būs īpašas…

  Lasīt
 • Krāslavas katoļu draudzes trīskāršo jubileju gaidot

  Krāslavas garīgais seminārs - pirmā augstskola Latvijā Latvijas neatkarības pirmsākumos mūsu novadniece, bijusī izvaltiete, profesore Lidija Leikuma rakstīja: “Latvijas padomju enciklopēdistiem citu svarīgu lietu starpā paslīdējis garām tas fakts, ka Latgalē tik bieži par atpalikušu, nomāktu, nabadzīgu dēvētājā, savulaik ir pastāvējusi pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā - Krāslavas garīgais seminārs. Tas tika atvērts 1757. gada 15. jūnijā (Salīdzinājumam - Jelgavas Pētera akadēmija dibināta 1775. gadā, bet skolotāju sagatavošanas semināri dažādās Latvijas vietās - vēl vēlāk). Tātad 1757. gada 15. jūnijā vēl vecajā jezuītu mītnē pie vecās baznīcas (jaunā sākta celt 1755. gadā un pabeigta tikai 1776. gadā) notika semināra oficiāla atklāšana un sākās audzēkņu uzņemšana. Semināra dibināšanas akts tika pasludināts vēl agrāk - 1755. gada decembrī.”

  Lasīt
 • Pirmā Svētā komūnija - nozīmīgs notikums

  ​11. jūnijs Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē bija nozīmīga svētku diena. Vissvētās Trīsvienības lielos svētkus par īpašiem pārvērta tas, ka 57 bērni savās sirsniņās pirmoreiz pieņēma Kristus Miesu un Asinis kā barību mūžīgai dzīvei. Pats Jēzus Kristus ir teicis: “Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīvība…” (Jņ.6., 55). Kristīgās mācības nodarbībās gada laikā katehēti Solvita Mežiņa (Krāslavas pamatskola), Jevgēnija Sergejenko un Ēriks Zaikovskis (“Varavīksnes” vidusskola) iepazīstināja savus audzēkņus ar katoliskās ticības pamatjautājumiem, sagatavoja viņus Grēksūdzes un Svētās komūnijas sakramentu pieņemšanai.

  Lasīt