• Nuncijs Aglonā: pāvests vizītē vēlas stiprināt un mācīties no šīs zemes ļaudīm

  Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kulminācija Aglonā 15. augustā bija apustuliskā nuncija (pāvesta vēstnieka) arhibīskapa Pedro Lopess Kintana vadītais dievkalpojums. Savā sprediķī viņš iepazīstināja ar iemesliem, kāpēc pāvests Francisks ir izvēlējies doties vizītē tieši uz Baltijas valstīm, ieskicēja, ar kādu vēsti Svētais tēvs ieradīsies mūsu zemē, un to, kāpēc cilvēki visā pasaulē ieklausās viņa teiktajā.

  Lasīt
 • Lūgsimies kopā ar pāvestu!

  Nezinu kā citviet, bet Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē ik dienu pēc sv. Mises lūgšanas noslēdzas ar lūgšanu Svētā tēva nodomā. Daudzi kļūdaini uzskata, ka tā ir lūgšana par pāvestu. Īstenībā tā ir lūgšana kopā ar pāvestu.

  Lasīt
 • Mums vajadzīga Dieva svētība

  ​2. jūlijā, Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa sagaidīšanā Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas dārzā, savā īsajā uzrunā Ekselence uzsvēra, ka arī šogad esam kopā sv. mocekļa Donata svinībās, lai godinātu Euharistisko Jēzu, ar lūgšanām stiprinātu savu ticību.

  Lasīt
 • Dievnams – dvēseles stiprinātājs un mierinātājs

  ​Ar mīlestību, iedvesmu un godbijību katru svētdienu Svētā Ludviķa Bukmuižas baznīca ar skanošām zvanu melodijām aicina visus cilvēkus pie sevis, lai gūtu mierinājumu un stiprinājumu dvēselē, un pārliecību par savu nākotni kopā ar Dievu.

  Lasīt
 • Nozīmīgs notikums visai Latvijai

  ​Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudze gatavojas gaidāmajām lielajām svinībām. Par to mūsu saruna ar draudzes prāvestu Eduardu Voroņecki. Šogad sv. mocekļa Donata godam veltītās svinības būs īpašas…

  Lasīt
 • Krāslavas katoļu draudzes trīskāršo jubileju gaidot

  Krāslavas garīgais seminārs - pirmā augstskola Latvijā Latvijas neatkarības pirmsākumos mūsu novadniece, bijusī izvaltiete, profesore Lidija Leikuma rakstīja: “Latvijas padomju enciklopēdistiem citu svarīgu lietu starpā paslīdējis garām tas fakts, ka Latgalē tik bieži par atpalikušu, nomāktu, nabadzīgu dēvētājā, savulaik ir pastāvējusi pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā - Krāslavas garīgais seminārs. Tas tika atvērts 1757. gada 15. jūnijā (Salīdzinājumam - Jelgavas Pētera akadēmija dibināta 1775. gadā, bet skolotāju sagatavošanas semināri dažādās Latvijas vietās - vēl vēlāk). Tātad 1757. gada 15. jūnijā vēl vecajā jezuītu mītnē pie vecās baznīcas (jaunā sākta celt 1755. gadā un pabeigta tikai 1776. gadā) notika semināra oficiāla atklāšana un sākās audzēkņu uzņemšana. Semināra dibināšanas akts tika pasludināts vēl agrāk - 1755. gada decembrī.”

  Lasīt
 • Pirmā Svētā komūnija - nozīmīgs notikums

  ​11. jūnijs Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzē bija nozīmīga svētku diena. Vissvētās Trīsvienības lielos svētkus par īpašiem pārvērta tas, ka 57 bērni savās sirsniņās pirmoreiz pieņēma Kristus Miesu un Asinis kā barību mūžīgai dzīvei. Pats Jēzus Kristus ir teicis: “Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīvība…” (Jņ.6., 55). Kristīgās mācības nodarbībās gada laikā katehēti Solvita Mežiņa (Krāslavas pamatskola), Jevgēnija Sergejenko un Ēriks Zaikovskis (“Varavīksnes” vidusskola) iepazīstināja savus audzēkņus ar katoliskās ticības pamatjautājumiem, sagatavoja viņus Grēksūdzes un Svētās komūnijas sakramentu pieņemšanai.

  Lasīt
 • Krāslavas katoļu draudzes trīskāršo jubileju gaidot

  Krāslava - starta laukums jaunajiem priesteriem Krāslavas katoļu draudze 340 pastāvēšanas gados bijusi par sekmīgu starta laukumu ne vienam vien desmitam jauno priesteru. Šī raksta autorei zināmi pāri par trīsdesmit priesteru uzvārdi, kuriem kopš lāzaristu laikiem pirmā darba vieta bijusi sv. Ludvika katoļu draudze un kuri pēc tam kļuvuši ne tikai izcili garīdznieki, bet arī atzīti sabiedriskie darbinieki.

  Lasīt
 • Krāslavas katoļu draudzes trīskāršo jubileju gaidot

  Ikviens priesteris ir “alter Christi” (“otrs Kristus”) 18. gs otrajā pusē un 19. gs sākumā, pateicoties misionāru - lāzaristu darbībai, Krāslava bija izveidojusies par Latgales garīgo un kultūras dzīves centru. Taču arī turpmākajos gados, līdz pat šodienai, priesteri - dvēseļu zvejnieki apustuliskajā darbā, mūsu draudzē bijuši un ir “pasaules gaisma” un “zemes sāls”, kuru pašaizliedzīgā un skaidrā mīlestība uz Kristu palīdzējusi vairot dvēselēs Dieva godību, pildīt atpestīšanas misiju. Bez priestera nav iespējama Euharistijas svinēšana, - tā bijis visos laikos.

  Lasīt