Skaistas katoļu baznīcai - 100!

img

Svētā Antona svētki Skaistas draudzē šogad bija sevišķi zīmīgi un skaisti, jo tika atzīmēta Skaistas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas 100. gadadiena. Žēl gan, ka sakarā ar Covid-19 pandēmiju draudzi nevarēja apciemot bīskaps. Arī dievlūdzēju nebija tik daudz. Toties Dieva tautu priecē skaisti sakoptā baznīca, estētiski iekoptais dārzs, svaigi izveidotais akmeņdārzs.

Par godu simtgadei baznīcas dārzā tika uzstādīts jauns, balts krusts. Svētā Antona svētkos draudzes prāvests Pāvels Odiņš krustu iesvētīja. Tas bija neatkārtojami aizkustinošs mirklis! Baltais krusts, gaišās, gandrīz baltās baznīcas sienas aicina uz baltām domām, dvēseles tīrību, kuru Dieva tauta, katrs katolis var gūt šajā baltajā dievnamā. Arī prāvesta Odiņa sprediķis - iejūtīgs un aizkustinošs – pamudina uz lūgšanām un labiem darbiem, uz dvēseles sagatavošanu mūžīgai dzīvei.Sirsnīgus pateicības vārdus prāvests veltīja visiem, kas strādāja baznīcas sakopšanas un uzturēšanas laukā - gan garīgajā, gan fiziskajā. Neskatoties ne uz kādām grūtībām, visus šos 100 gadus Skaistas baznīca ir pulcinājusi Dieva tautu uz lūgšanām un labiem darbiem. Mums, Skaistas draudzes locekļiem, ir liels prieks, gandarījums, un patiess lepnums par skaistu, sakoptu dievnamu, jaunu krustu un estētisku dārzu. Paldies par to draudzes prāvestam Odiņam, visām čaklajām rokām, projekta rakstītājiem un īstenotājiem! Mēs - visi draudzes locekļi un labas gribas cilvēki lūgsim par jums, apmeklēsim dievnamu. Šeit ir padomāts par visiem - gan veciem cilvēkiem, gan bērniem (pavisam maziem - ratiņos), gan invalīdiem ratiņkrēslā. Paldies par to! Lai Dievs svētī labos darbus! Janīna UNGURE