Svētais Donāts – Krāslavas aizbildnis

img


Svētku dievkalpojumi par godu Krāslavas debesu aizbildnim Svētajam moceklim Donātam mūsu pilsētā notika 232. reizi. Tie sākās ar Svēto stundu ceturtdien, turpinājās piektdien un sestdien, bet svētdien Svēto Misi vadīja bīskaps Jānis Bulis.Laikam nav spēka pār sevis upurēšanas varoņdarbu Jēzus Kristus godībai. Svētais Donāts dzīvoja 4. gadsimtā, romiešu karavīrs, pārliecināts kristietis, dedzīgi cīnījies pret elkdievību. Atdevis savu dzīvību par ticību Kristum, viņš uz visiem laikiem ierakstīja savu vārdu ticības vēsturē. [...]Aleksejs GONČAROVS Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.27Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv