• draudze

  Krāslavā dzimusi jauna draudze

  Svētdien, 19. maijā, tika oficiāli atklāta Krāslavas baptistu draudze. Šajā vēsturiskajā notikumā – svinīgajā pasākumā un Svētību lūgšanā piedalījās jaunizveidotās draudzes locekļi, Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) bīskaps Kaspars Šterns; LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš; Daugavpils Mārtiņa Lutera baznīcas Katedrāles dekāns, mācītājs Andis Lenšs ar kundzi; Aleksandra Ņevska Krāslavas pareizticīgo baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs; Krāslavas novada domes deputāts Jāzeps Dobkevičs un citi aicinātie viesi. Dienu iepriekš, LBDS Kongresā Rīgā, Krāslavas baptistu draudze saņēma “dzimšanas apliecību” un tika uzņemta LBDS.

  Lasīt
 • Maija dziedājumi pie Kundzinišku krusta

  Skaistā, saulainā maija svētdienas pievakarē pie Aglonas novada Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta nu jau astoto gadu pulcējās apkārtnes ļaudis, kaimiņu draudžu locekļi un viesi no tālākiem novadiem, lai priestera vadībā lūgtos un dziedātu par godu Jaunavai Marijai.

  Lasīt
 • svtomass

  Ciešanās kopā ar Kristu

  Gavēņa laikā Baznīca aicina ticīgos uz intensīvāku lūgšanu dzīvi, savās ciešanās vienojoties ar Kristu, godinot krustā sisto Pestītāju, viņa Vissvēto Miesu, Rētas, Asinis un Krustu. Labi ceļabiedri un iedvesmas avots šajā ceļā ir svētie, īpaši tie, kuri savas dzīves laikā ik dienas pacietīgi nesa mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanu Krustu.

  Lasīt
 • gavenis

  Laiks garīgajam ceļojumam uz Lieldienām

  Liturģiskais kalendārs martā Katoļu Baznīcā 06.03. - Pelnu trešdiena. Sākas Lielais gavēnis. 07.03. - Sv. Perpetuja un Sv. Felicita. 17.03. -Sv. Patriks, Īrijas aizbildnis. 19.03. - Sv. Jāzeps - Vs. Jaunavas Marijas līgavainis (lieli, obligāti svinami svētki). 25.03. - Kunga pasludināšana svētki. Pareizticīgo Baznīcā 02.03. - Mirušo vecāku piemiņas diena. 03.03. - Pastarās tiesas svētdiena 09.03. - Jāņa Priekšteča pirmā un otrā galvas atgūšana. 10.03. - Piedošanas svētdiena. 11.03. - Lielā gavēņa sākums. 17.03. - Pareizticības svinības. 24.03. -.Sv. bīskapa Grigorija Palamas piemiņa. 31.03. - Krusta pagodināšana. Senpareizticīgo Pomoras Baznīcā 10.03. - Piedošanas svētdiena. 11.03. - Lielā gavēņa sākums. Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 06.03. - Pelnu diena. 25.03. - Marijas pasludināšanas diena. 6. martā, ar Pelnu trešdienu, Rietumu Baznīcu, kristieši uzsāk Lielo gavēni, laiku, kas mūs mudina garīgi sagatavoties Baznīcas svarīgākajiem svētkiem - Lieldienām. Tie, kuri Pelnu dienā, atnāk uz baznīcu un piedalās Sv. Misē, saņem īpašu svētību ar pelniem, kas ir viens no nedaudzajiem spēcīgākajiem liturģiskajiem žestiem, kuri saglabājušies no kādreiz tik bagātās Baznīcas tradīcijām. 6. martā, ar Pelnu trešdienu, Rietumu Baznīcu, kristieši uzsāk Lielo gavēni, laiku, kas mūs mudina garīgi sagatavoties Baznīcas svarīgākajiem svētkiem - Lieldienām. Tie, kuri Pelnu dienā, atnāk uz baznīcu un piedalās Sv. Misē, saņem īpašu svētību ar pelniem, kas ir viens no nedaudzajiem spēcīgākajiem liturģiskajiem žestiem, kuri saglabājušies no kādreiz tik bagātās Baznīcas tradīcijām.

  Lasīt
 • rozukronis

  Tautas nemitīgajam Rožukronim Latvijā - 25

  1994. gada 5. marts ir Tautas nemitīgā Rožukroņa Latvijā dzimšanas diena. Aicinājums veidot šo kustību Tēvzemes nodomā Latvijā ir pārņemts no Polijas. Kustība tajos gados ir pārtapusi par brālību jeb “apvienību”. 2. martā Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Rīgā apvienība svinēs savas pastāvēšanas 25. gadadienu. Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise (plānots, ka to celebrēs bīskaps Viktors Stulpins). Būs arī kopīga Riožukroņa lūgšana un sadraudzības agape.

  Lasīt
 • Liturģiskais kalendārs februārī

  Katoļu Baznīcā 2.02. – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena). 3.02. – Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis (dziedinātājs no kakla slimībām). 5.02. – Sv. Agate, jaunava un mocekle 6.02. – Sv. Pāvils Miki un viņa biedri, mocekļi. 10.02. – Sv. Sholastika, jaunava. 11.02. – Lurdas Dievmātes piemiņa, Vispasaules Slimnieku diena. 14.02. – Sv. Kirila, mūka, un Sv. Metodija, bīskapa, svētki. 22.02. – Sv. Apustuļa Pētera katedras svētki. 23.02. – Sv. Polikarps, bīskaps un moceklis.

  Lasīt
 • IndraBaznica

  Ražas svētki Indras katoļu baznīcā.

  14. oktobrī Indras katoļu dievnamā sapulcējās cilvēki, kuri gribēja pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām. Ticīgs cilvēks atšķiras no neticīga ar tādu īpašību, ka viņš prot pateikties Dievam par to, ko saņēma no Viņa. Daudzi uzskata - par ko man jāpateicas Dievam, ja es pats strādāju un tie ir manu roku darba augļi. Tādi cilvēki aizmirst, ka viss, kas viņiem dots, ir dots uz laiku. Piemēram, viņa paša dzīve, veselība, zeme un iespējas parādīt savus talantus. Ražas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. Ražas svētkos draudzes locekļi nes uz dievnamu pašu sarūpētus augļus un dārzeņus vai maizes kukulīšus un citas dāvanas, kurus novieto uz dievnama altāra. Ražas svētku dievkalpojumos sacītie sprediķi aicina pateikties par bagātīgo ražu, kā arī pārdomāt to, kāda ir bijusi sēkla, ko esam dēstījuši attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži vien ir paradis sūroties un bēdāties, ražas svētki mudina neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, pajumti, iztiku u.tml. lietām.

  Lasīt