Maija dziedājumi pie Kundzinišku krusta

img

Skaistā, saulainā maija svētdienas pievakarē pie Aglonas novada Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta nu jau astoto gadu pulcējās apkārtnes ļaudis, kaimiņu draudžu locekļi un viesi no tālākiem novadiem, lai priestera vadībā lūgtos un dziedātu par godu Jaunavai Marijai.

“Rožukronis visā pasaulē ir viena no populārākajām katoļu lūgšanām. Gadsimtu gaitā gan Dievmāte, gan pāvesti un bīskapi ir aicinājuši ticīgo tautu ik dienas lūgties Rožukroni, lai izlūgtu mieru sev, savām ģimenēm un pasaulei.”/ Priesteris Andris Ševels MIC/ Maija dievkalpojuma pasākumā Rožukroņa Priecīgo daļu, Litāniju Vissv. Jaunavas Marijas godam, dziesmas un aizlūgumus vadīja Juris Skutels, Aglonas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu vikārs. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Daumants Abrickis, Aglonas bazilikas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu prāvests; Andrejs Aglonietis, Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu prāvests, Alberts Cimanovskis un Grāveru Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīcas pārzinis priesteris Viktors Mjaļiks ar audzēkņiem. Pasākumā tika godināta priestera Pētera Onckuļa piemiņa, kuram šogad atzīmēs 100. dzimšanas dienu. Preiļu galvenā bibliotēka vēsta: Onckulis Pēteris, prāvests, dzimis 1919. gada 4. jūlijā, Vārkavas pag. Mačānos. Mācījies Vanagu pamatskolā, Līvānu komercskolā, Rīgas Katoļu garīgajā seminārā. Bijis pedagogs Vanagu pamatskolā. 1949. g. iesvētīts par diakonu, bet 1949. g. maijā par pretkomunistisko nostāju uz 10 gadiem deportēts uz Kazahiju. 
Par priesteri iesvētīts 1956. g. Aglonas bazilikā, par dekānu kalpojis 17 gadus, bet no 1991. g. līdz mūža beigām bijis Rudzātu un Vanagu draudžu prāvests. 1997. g. apbalvots ar II pakāpes Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi. Miris 1999. gada 30. augustā. Apbedīts Vanagu kapos.” Pasākuma otrajā daļā sanākušie ļaudis dalījās atmiņās par Pētera Onckuļa kalpošanas gadiem Aglonā. Tika stāstīts par viņa drosmi padomju varas gados, par to, kā sakārtojis Aglonas baziliku, dārzu, daļēji atjaunojis klostera telpas. Par viņa stingrību ticībā un godprātību. Broņislava Sprūģe, Maija dievkalpojuma pasākuma organizatore un tradīciju uzturētāja, dalījās atmiņās par to, kā prāvests izglābis viņas slimības skarto meitiņu. Ar lielu sirsnību un pateicību tika godināta Pētera Onckuļa piemiņa un visi klātesošie vienojās aizlūgumā par viņa dvēseli. Kundzinišku ceļmalas krustu pirmo reizi atjaunoja 1991. gadā, laikā, kad Latvija atguva savu neatkarību, bet desmit gadu laikā to skāra “laika zobs”, tāpēc 2011. gada vasarā ar Broņislavas Sprūģes iniciatīvu, Aglonas uzņēmēja Artūra Gražuļa un citu aktīvu Aglonas novada cilvēku atbalstu, krustu atjaunoja otro reizi un 23. jūlijā iesvētīja. Krucifiksa atjaunotāji Kundzinišku krustu pozicionēja kā novada reliģiskās sadraudzības vietu, tāpēc uz Maija dievkalpojuma pasākumu tika aicināti arī citu konfesiju pārstāvji. Pasākuma organizētāji izteica visdziļāko pateicību Grāveru Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīcas priesterim Viktoram Mjaļikam un viņa audzēkņiem par piedalīšanos un lūgšanām pie krusta. Klātesošie vienojās lūgšanā par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai pasaulē valda miers un saticība. Lūgšanā par dzimto zemi un valsti tika nodziedāta Latvijas valsts himna.  Pasākuma noslēgumā, izjustā pateicībā, visiem klātesošajiem Broņislava Sprūģe dāvāja suvenīrus, kurus priesteris Juris Skutels pirms tam iesvētīja. Broņislava sirsnīgi pateicās visiem, kas piedalījās Maija dievkalpojuma pasākumā pie Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta – gan Bicānu ģimenei no Višķiem, kuri dalījās savas puses dziesmās un atmiņās, gan viesiem no Peipiņiem, Izvaltas, Aizkalnes, Kombuļiem, Preiļiem, Riebiņu novada Pieniņiem un visiem, visiem labas gribas cilvēkiem, kuri ieradās. “Kamēr es būšu dzīva un spēšu kustēties, šo tradīciju uzturēšu” viņa solīja.  Savukārt es pateicos Broņislavai par ielūgumu, par sirsnību un ticības spēku.Dieva svētību Jums! Iveta LEIKUMA