Liturģiskais kalendārs februārī

Katoļu Baznīcā
2.02. – Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena).
3.02. – Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis (dziedinātājs no kakla slimībām).
5.02. – Sv. Agate, jaunava un mocekle
6.02. – Sv. Pāvils Miki un viņa biedri, mocekļi.
10.02. – Sv. Sholastika, jaunava.
11.02. – Lurdas Dievmātes piemiņa, Vispasaules Slimnieku diena.
14.02. – Sv. Kirila, mūka, un Sv. Metodija, bīskapa, svētki.
22.02. – Sv. Apustuļa Pētera katedras svētki.
23.02. – Sv. Polikarps, bīskaps un moceklis.

Pareizticīgo Baznīcā10.02. – Krievu Baznīcas jaunmocekļu un svēto cietēju ticības Kristum dēļ pulcēšanās.12.02. – Skolotāju un svēto bīskapu Vasilija Lielā, Grigorija Sludinātāja un Jāņa Zeltamutes pulcēšanās.15.02. – Kunga Prezentācija (ļoti lieli svētki).17.02. – Svētdiena par muitnieku un farizeju.24.02. – Svētdiena par pazudušo dēlu.25.02. – Iveras Dievmātes ikonas piemiņa. Senpareizticīgo Pomoras BaznīcāNo 2. līdz 8.02. – nedēļa par muitniekiem.No 9. līdz 14.02. – mirušo vecāku ziemas piemiņa.12.02. – Triju svēto bīskapu Vasilija Lielā, Grigorija Sludinātāja un Jāņa Zeltamutes piemiņa.15.02. – Kunga Prezentācija (ļoti lieli svētki). Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā2.02. – Sveču diena – Sv. Simeana diena.24.02. – Matijs – apustulis.