Iespaids par Uzņēmēju dienām Latgalē

Pirms dažām dienām man laimējās kļūt par Latgales uzņēmēju dienu dalībnieci, kas norisinājās Daugavpils Olim- piskajā centrā. Pasākumu rīkoja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Latgales plānošanas reģionu.

Šis tradicionālais un ļoti vērienīgais pasākums norit vienreiz gadā, rudenī. Pasākuma uzdevums – parādīt visu reģiona privāto uzņēmēju saražoto pro
dukciju, ka arī radīt neformālas komunikācijas atmosfēru, lai nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, potenciālajiem darbiniekiem un pircējiem. Šogad Uzņēmēju die- nās Latgalē piedalījās 11 mūsu reģiona novadi.Valentīna PugajevaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 75 (29.09.2017.)