Ar atbildību par ģimeni, novadu un valsti

​Mūsu laikraksta 20. jūnija numurā Dagdas vidusskolas vācu valodas skolotāja Marija Micķeviča vēstīja par skolnieces Danielas Čapkevičas piedalīšanos mācību kursos Vācijā. Šobrīd Daniela ir atgriezusies mājās un labprāt piekrita satikties, lai par Vācijā pavadīto laiku un gūtajiem iespaidiem pastāstītu vairāk.

Marija Micķeviča: Gētes institūts Rīgā šādus projektu konkursus rīko jau vairākus gadus. Uzsvars tiek likts uz fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku vai informātiku. Konkursā “Gaišie prāti” skolēni piedalās ar savu zinātniski pētniecisko darbu. Tas var būt skolēna paša atklājums vai kāda atklājuma adapcija, kāda aparāta skice, tehniska ierīce, kādas problēmas risinājums, kāds mērījums vai novērojums ar interesantu rezultātu. Galvenais – lai tas ir kaut kas oriģināls, kaut kas vairāk nekā tiek darīts mācību stundā. Ja skolēns prot ar savu pētniecības projektu sajūsmināt žūriju, viņš nokļūst finālā. Finālā nokļūst trīs labākie.

Šajā konkursā piedalāmies jau vairākus gadus. Pirms pieciem gadiem arī bija diezgan sekmīgs rezultāts – Daiga Krilova uzvarēja konkursā un devās uz Vāciju vienu mēnesi apgūt vācu valodu. Citu gadu Liāna Odiņeca un Sandra Kuzmenko konkursā neieguva galveno balvu, bet saņēma MP pleijeri – pirms pieciem gadiem tas bija ļoti moderni, reti kurš to varēja atļauties.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 52 (11.07.2017.)