Projekti

Projekts “Latgale – Rīga - Latgale” tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Projekta vispārējais mērķis - stiprināt latvisko un latgalisko kultūrtelpu un valstisko apziņu Latgales pierobežā; sekmēt Latgales pierobežas jauniešu iesaistīšanos savas dzimtās vietas, līdz ar to arī reģiona, attīstībā un popularizēšanā; stiprināt no Latgales aizbraukušo jauniešu saikni ar dzimto vietu.

Tā mērķauditorija ir Latgales pierobežā dzīvojošie jaunieši. Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot rakstu ciklu “Latgale - Rīga - Latgale”, kas atspoguļo jauniešu saikni ar dzimto vietu, viņu ieguldījumu visas Latvijas attīstībā, izvirzot šos jauniešus kā pozitīvo piemēru citiem. Rakstu cikls sastāv no astoņiem rakstiem ar fotogrāfijām. 

 • Gunārs

  Fantastiskie jaunieši-1

  Guntis Japiņš ir zinātnieks. Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Ieguvis maģistra grādu. Šobrīd nodarbojas ar pētniecisko darbu RTU labaratorijā. Dzīvo Rīgā. Dejo Krāslavas Kultūras nama tautas deju kolektīvā “Raita” un LU kolektīvā “Dancītis”, Rīgā.

  Lasīt
 • Marīte

  Fantastiskie jaunieši-2

  Marta Krilova beigusi Latvijas Kultūras koledžu (LKK), ieguvusi kvalifikāciju - deju kolektīvu vadītājs ar specializāciju laikmetīgajā dejā. Šobrīd studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA). Šis ir pēdējais mācību posms pirms bakalaura grāda iegūšanas deju un ritmikas skolotāja specialitātē. Rīgā Marta mācības pagūst apvienot ar darbu. Viņa ir pārdošanas speciāliste vienā no Rīgas sporta klubiem.

  Lasīt
 • Fantastiskie jaunieši

  “Viņi visi ir īpaši un fantastiski” tā par saviem Krāslavas kultūras nama tautas deju kolektīva “RAITA” jauniešiem saka vadītāja Valda Timule.

  Lasīt
 • IevaJ

  Nebaidīties sapņot

  Par mājām es gribu saukt Latgali Ieva Jokste dzimusi 1998. gadā Indrā. Šobrīd ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 1.kursa studente. Labie rezultāti, piedaloties Valsts vēstures olimpiādē, Ievai deva iespēju ārpus konkursa tikt uzņemtai augstskolā un studēt budžeta grupā. LTV1 erudītu konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” viņa 2015. gadā nokļuva līdz finālam. Mācoties Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kopā ar Ņinu Pizāni un Aivaru Dunski piedaloties nacionālajā debašu turnīrā 2016. gadā, ir iegūts Latvijas čempiones tituls debatēs.

  Lasīt
 • Ar sirdi Latgalē

  Ar sirdi Latgalē

  Ilze Pauliņa ir mēbeļu projektētāja un interjera dizainere. Absolvējusi Dagdas Mākslas skolu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu un Ekonomikas un kultūras augstskolā pirms pusotra gada ieguvusi bakalaura grādu programmā “Interjera dizains”, strādā Rīgā - SIA “Rotas mēbeļu darbnīcā” un interjera salonā “Dobe”.

  Lasīt
 • Pēcizstādes „Nevarnerakstīt” atklāšana

  Latgaliete ar Saules zīmi

  Šis stāsts ir par meiteni ar Saules zīmi, kura prot gan tautasdziesmas dziedāt, gan rokdarbus darināt, gan ar zobenu cīnīties. Kura zina, kas viņa ir un kas viņa nav, kura zina savas saknes, godam nes Latgales vārdu pasaulē un lepojas ar to, ka ir latgaliete.

  Lasīt
 • Valsts Kultūrkapitāla fonds

  Aptaujas “Latgale - Rīga - Latgale” rezultāti

  Laikraksts “Ezerzeme” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai ar mērķi stiprināt latvisko un latgalisko kultūrtelpu un valstisko apziņu ceļā uz Latgales kongresa un Latvijas simtgadi Latgales plānošanas reģiona pierobežas teritorijā” atbalstītā projekta “Latgale - Rīga - Latgale” ietvaros portālā visidati.lv rīkoja aptauju Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu jauniešiem, kuri šobrīd dažādu iemeslu dēļ dzīvo Rīgā.

  Lasīt
 • Вадим Богданов: дерево — это не только прямоугольник!

  .Идея поговорить с Вадимом Богдановым пришла, когда я увидел его необычные, очень художественные разделочные доски на страничке фейсбука. Художник и предприниматель — интересная тема. На беседу Вадим согласился сразу. Встретились возле мастерской художника в Краславе

  Lasīt