Projekts noslēdzies, stāsti turpināsies

  • Projekti
  • 27.12.2019 22:11
  • 1959 skatījumi
img

Ar šo noslēdzam rakstu ciklu projektā “Latgale – manas mājas”, kas tapa, pateicoties valsts budžeta finansējumam no reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas. Projekta sākumposmā tika veikta aptauja - interneta vietnē visidati.lv un publicējot anketu laikrakstā. Kopā aptaujā piedalījās 96 respondenti, kuru vidējais vecums ir 47,5 gadi ( jaunākajam 21 gads, vecākajam - 85 gadi).

Pārsvarā anketu aizpildīja Krāslavas novada iedzīvotāji, 1 respondents no Dagdas novada, viens no Rīgas.Saņemot atbildes uz jautājumiem “Cik lielā mērā izjūtat piederību Latgalei?” un “Cik lielā mērā izjūtat piederību savam novadam?”- uzzinājām, ka ciešāku saikni iedzīvotāji izjūt saistībā ar novadu, kurā dzīvo. Atbildi “ļoti lielā mērā” izvēlējās 90 % no aptaujātajiem. Savu senču saknes apzinājuši vai ir pētījuši 82.6% respondentu. Dzimtās valodas prasme, savas tautas (etniskās grupas) kultūra, tradīcijas, to uzturēšana ir ļoti svarīga 91 % no aptaujas dalībniekiem. 87 % no aptaujātajiem neizjūt šķēršļus, kas kavē aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, bet tie, kas izjūt, visbiežāk atzīmē, ka sabiedrībā trūkst intereses par mazākumtautību kultūru, vēl viens no šķēršļiem - valodas barjera. Uz jautājumu: “Kā, Jūsuprāt, veicināt mazākumtautību, etnisko grupu kultūras tradīciju popularizēšanu sabiedrībā?” saņēmām dažādas atbildes. Galvenokārt respondenti uzsver, ka cilvēkiem pašiem ir jābūt aktīviem, jāpiedalās pasākumos, jāiesaistās kolektīvos. Dažas no atbildēm: “Novada un pilsētas pasākumos jāaicina dažādu tautību kolektīvi”; “Pašvaldībai jāatbalsta kultūras biedrības”; “Mazākumtautību, etnisko grupu biedrības, kurās ir vismaz viens pašvaldības atalgots vadītājs, cilvēks, kas piesaista finansējumu projektiem. Ir vajadzīgs vismaz viens, kurš “bīda”, bet viņam ir jāsaņem atalgojums! Cilvēks nevar strādāt tikai uz entuziasma pamata, tas veicina izdegšanu un labi iesākumi izsīkst.”Pateicamies visiem aptaujas dalībniekiem!No šī gada augusta, projekta ietvaros, veidojām rakstu ciklu ar mērķi pēc iespējas stiprināt Latgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāju valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai, atspoguļojot vietējo iedzīvotāju pozitīvo piemēru. Rakstījām par dažādu mūsu reģiona mazākumtautību pārstāvjiem - krieviem, baltkrieviem, poļiem, ukraiņiem, romiem, vācieti un igauni. Pateicamies visiem mūsu rakstu varoņiem:Tatjanai Gogaļinskajai - Dagdas novada baltkrievu kultūras biedrības “Verbica” vadītājai; Ģertrūdei Ļetunovai - Krāslavas novada audžuģimeņu mentoram un Elvīrai Beinarovičai,- Ktāslavas poļu biedrības “Strumeņ” pārstāvei; 
Mihailam Tumaševičam - Krāslavas kuplākās daudzbērnu ģimenes tēvam;Česlavai Kozlovskai – Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktās poļu skolas direktorei;mūsu laiktaksta korespondentam, skolotājam, vēsturniekam un režisoram Andrejam Jakubovskim;Dagdas novada “Tautību studijas” dalībniecēm Vitai Vitānei, Tatjanai Volovatovai un Verai Baltiņai;Krāslavas romu diasporas pārstāvei Lidijai Čubrevičai;Krāslavas uzņēmējai Ernai Jančevskai;Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Krāslavas ugunsdzēsības un glābšanas nodaļas glābējam, zemūdens tūrisma kluba “Poseidons” vadītājam Eduardam Bergam;Krāslavas “Varavīksnes vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājai Nadeždai Timofejevai.Pateicamies par jūsu interesantajiem stāstiem, par to, ka cienāt un godājat savas tautas un senču tradīcijas, ļāvāt mūsu laikraksta lasītājiem iepazīt jūsu dzimtas vēsturi, pastāstījāt par sevi, dalījāties ar nākotnes iecerēm.Mēs pārliecinājāmies, ka Latgali par savām mājām sauc dažādu tautību un etnisko grupu pārstāvji, tik dažādi cilvēki, bet neviens no mūsu stāstu varoņiem un aptaujas anketu respondentiem nesūdzas, ka kāds ierobežo viņu tiesības to darīt. Mums ir liels prieks, ka varam visi kopā šeit draudzīgi dzīvot, censties saprast un pieņemt viens otru, jo, kā teica viens no mūsu rakstu varoņiem, Mihails Tumaševičs: “Mājas, ir mājas. Dievs un labi cilvēki mums vienmēr ir palīdzējuši un palīdz. Var teikt citādi: labi cilvēki, kurus Dievs sūta mūsu ceļā... Esmu pārliecināts, ka pasaule balstās uz labiem un krietniem cilvēkiem.” Tāda ir arī mūsu projekta komandas pārliecība.Projekts “Latgale - manas mājas” ir noslēdzies, bet mēs esam pārliecinājušies par lasītāju interesi, esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par rakstiem, tāpēc turpināsim rakstīt par mūsu novadu - Aglonas, Dagdas un Krāslavas cilvēkiem, viņu dzimtas stāstiem, vēsturi, tagadni un nākotnes iecerēm. Pateicos rakstu autoriem Jeļenai Avsjukevičai un Andrejam Jakubovskim par ieguldīto darbu rakstu veidošanā.Iveta LEIKUMA, projekta vadītāja