Pierobežas veiksmes stāsti

  • Projekti
  • 05.06.2020 14:22
  • 1544 skatījumi
img

Pirms pāris gadiem, veicot laikraksta lasītāju aptauju par tēmām, kuras būtu interesantas mūsu lasītājiem, vairāk nekā puse no respondentiem uzsvēra, ka vairāk uzmanības jāpievērš esošo vietējo uzņēmēju popularizēšanai. 2018. gadā publicējām rakstu ciklu “Latgale – iespēju reģions”, kurā stāstījām par uzņēmējdarbības iespējām Latgalē, par uzņēmējiem, galvenokārt par jauniešiem. Mūsu intervētie uzņēmēji atzina, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir izaicinājums, kas nopietni jāpārdomā; lielākajai daļai uzņēmēju atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir bijis svarīgs visos līmeņos – sākot no pašvaldības, līdz Eiropas Savienības fondu līmenim. Par rakstu ciklu saņēmām pozitīvas atsauksmes un ieteikumu – turpināt šo tēmu. Darīsim to ar prieku!

Rakstu ciklam “Pierobežas veiksmes stāsti” , kuru sāksim publicēt ar šī gada jūniju līdz gada nogalei laikrakstā un mājaslapā www.ezerzeme.lv, esam saņēmuši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” atbalstu. Tas dod mums iespēju veidot rakstu ciklu par dažādu uzņēmējdarbības jomu pārstāvjiem Latgalē.Aicinām lasītājus iesaistīties projekta īstenošanā un ieteikt uzņēmējus, par kuriem vajadzētu pastāstīt, lai iedvesmotu tos, kuri vēl apsver uzņēmējdarbības iespējas Latgalē. Iveta LEIKUMA, projekta vadītāja