• Unikālas vāzes un dekoratīvi trauki…

  Māksliniece Inese Brants – atzīta porcelāna apgleznošanas meistare, kuras vārds ir pazīstams tālu ārpus Latvijas robežām. Izmantojot tradicionālās un novatoriskās apgleznošanas metodes, viņa ir panākusi pārsteidzošus rezultātus, kas izraisa skaistuma cienītāju sajūsmu. Par to varēja pārliecināties arī krāslavieši, ekspozīcijas “Mirdzums”, kas izvērsusies Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, dalībnieki. Starp eksponātiem ir izstādes darbi, kas pavisam nesen tika izstādīti Rīgas P o r c e l ā n a muzejā. Krāsu harmonija, fantāzijas lidojums, stilu sintēze – Ineses Brants, kura sniegusi nenovērtējamu dāvanu mūsu pilsētai, unikālais radošums.

  Lasīt
 • Ai, saule, ai, ūdens, ai, zvaigznes - mēs dziedam par jums….

  Saulainā 5. aprīļa rītā Krāslavu iedziedāja seši kori no pilsētas trim skolām, tiekoties ik pavasara konkursā. Krāslavas KN mājīgo zāli piepildīja pāri par 200 dziedāt gribētāju un varētāju. Prieku par kopīgu dziedāšanu visi dalīja ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru konkursa žūriju. Jaunos un jau pieredzējušos koristus uzklausīja un novērtēja mācību gadā iemācīto trīs mūzikas skolotājas, kordiriģentes, vokālo un folkloras ansambļu vadītājas Antoņina Tuče, Tatjana Vagale un Olga Grecka. Dziedot gan pašu izvēlētas, gan šogad un nākamgad gaidāmo koru salidojumu repertuāra dziesmas, žūrija vērtēja koru vokālo sniegumu, katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām) tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kā arī kolektīva kopiespaidu.

  Lasīt
 • Šūts, tamborēts un vienreizīgs

  Savu radošo veikumu Krāslavas centrālās bibliotēkas lietotājiem atrādīja rokdarbnieču pulciņš “Pozitīvs”. Ideja sanākt kopā un dalīties pieredzē radās mūsu ilggadējai lasītājai Jeļenai Livčai. Rokdarbniece, kura darina ne tikai brīnišķīgus adījumus, tamborējumus, izšuj dažādās tehnikās, piekrita šo mākslu darīt tuvāku arī citiem.

  Lasīt
 • Latvijas atklātais kauss ielu un mūsdienu dejās

  Deju studija “Stoptime” jau septīto reizi rīko šo forumu Daugavpilī, trešo reizi starptautisko sacensību formātā. Šogad sacensības kausa ietvaros norisinājās Olimpiskā centra zālē, bez Latvijas dejotājiem programmā tika pieteikti arī viesi no Baltkrievijas un Lietuvas. Atklātā kausa pastāvīgie dalībnieki no Polijas, Igaunijas un Krievijas šogad neatbrauca, izvēloties citas sacensības (šogad gan Polijā, gan Baltkrievijā, gan Lietuvā vienlaikus norisinājās vairāki lieli deju pasākumi).

  Lasīt
 • Andrupenes pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa”. Lai skanīgi skan!

  Andrupenes pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa” dibināta 2010. gadā. Kopš dibināšanas brīža to vada mūzikas skolotāja Aija Vaičule. Pašlaik tajā darbojas 16 dalībnieki, kuri dzied, dejo, spēlē cītaru, kokli, blokflautu, akordeonu, bungas, bet 7 pastāvēšanas gados tajā darbojušies ap 30 dalībniekiem. Kopā tiek apgūts un popularizēts tautas folkloras mantojums, pētītas latgaliešu dzīves tradicionālās norises, iemācoties dziesmas, dančus un rotaļas.

  Lasīt
 • Pirmā dāvana Latvijas 100-gades plašajā pasākumu ciklā no dejotājiem – DRAUDZĪBA

  Kāds gudrais ir teicis: “Uz pasaules nav nekas labāks un patīkamāks par draudzību, izslēgt no dzīves draudzību ir tas pats, kas atņemt pasaulei saules gaismu.” Jautrā draugu pulkā saulainā marta pēcpusdienā Krāslavas kultūras namā pulcējās 16 tautas deju kolektīvi no Krāslavas novada skolām. Sanāca un sabrauca dejas draugi. Kolektīvā viņi iepazīst cits citu, mācās cienīt, uzņemties atbildību, parādīt sevi, prast izpalīdzēt, droši vien tās ir galvenās drauga īpašības.  Vislabākais šķiet ir tas, ka kolektīva vadītājs ir katra dejotāja gudrākais, uzticamākais pieaugušais draugs, savukārt bērni un jaunieši mācās un atbild ar to pašu…

  Lasīt
 • Muzejs Kalniešos: pirmie soļi

  Pasaulē ir daudz dažādu muzeju: Luvra, Prada, Pergamons, Londonas Nacionālais muzejs… Tie ir visslavenākie, ar bagātīgām kolekcijām un rindām pie ieejas. Ir pieticīgāki muzeji, ir arī pavisam pieticīgi, par kuriem zina tikai nozares speciālisti, kā arī tie, kuri dzīvo to tuvumā. Neeksistē tikai bezjēdzīgi un nevienam nevajadzīgi muzeji. Tie glabā mūsu pagātnes lietišķos avotus, bez kuriem nevarētu būt ne tagadnes, ne nākotnes. Tikai šajās iestādēs pa īstam var sajust laikmetu saikni, pagātnes nepārtrauktību ar tagadni, bet, iegriežoties daudzos muzejos, var saprast pasaulē notiekošo, ja vien apmeklētājs ir uzmanīgs un motivēts...

  Lasīt
 • Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates Dagdā rezultāti

  11. martā Dagdas novada Tautas namā pulcējās folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no četriem novadiem: Dagdas, Krāslavas, Kārsavas un Aglonas, lai piedalītos Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skatē, kur tika izvērtēts viņu mākslinieciskais līmenis dalībai festivālā. Kolektīvu māksliniecisko sniegumu vērtēja žūrija piecu cilvēku sastāvā: LNKC folkloras eksperte Gita Lancere, LNKC tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, VISC folkloras metodiķe Māra Mellēna, Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja Zane Šmite un Karlīne Silabriede.

  Lasīt
 • Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltīts zīmējumu konkurss

  Gatavojoties Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas 250. gadadienai, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar baznīcu rīko Krāslavas novada bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu. Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs, kas piesaista svētceļotājus, tā Krāslavu padarot par otro lielāko svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas.  

  Lasīt
 • Turpinot sadarbību

  Izstādes “Grāfi Broel Plāteri un Krāslava” atklāšana Braslavā Starpvalstu sadarbība veicina ne tikai pieredzes un radošo ideju apmaiņu, inovatīvu ideju īstenošanu, bet tas ir arī efektīvs veids kā saprast un izzināt savas valsts un kaimiņvalsts vēsturi, atklājot kopīgus krustpunktus pagātnē, nodrošinot arī kopīgā kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

  Lasīt