Aglonā svinīgi noslēgts konsekrētās dzīves gads

21. novembrī, Kristus Karaļa svētku vigilijā, Aglonas bazilikā notika svinīgs dievkalpojums par godu konsekrētās dzīves gada noslēgumam.

To vadīja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana kopā ar Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli, Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski un Latgales priesteriem. Euharistiskajās svinībās piedalījās dažādu Latvijas kopienu konsekrētās personas un ticīgā tauta.

Savā svētrunā, uzrunājot brāļus bīskapus, priesterus, Dievam veltītās personas un ticīgo tautu, pāvesta sūtnis izteica savu prieku par to, ka šajā starptautiskajā svētnīcā Aglonā, visas Latvijas mariāniskās godināšanas centrā, var kopā svinēt šo Euharistiju sakarā ar konsekrētās dzīves gada noslēgumu. Viņš nodeva klātesošajiem Svētā tēva Franciska sveicienus un svētību, viņa mīlestību, tuvību un solidaritāti. Apustuliskais nuncijs atzīmēja, ka zīmīgi ir tas, ka šīs svinības notiek, atceroties Marijas prezentāciju templī. Marija, pavisam maza meitene, sevi pilnībā konsekrē, veltī Dievam. Viņa aicina arī mūs kopā ar Viņu dziedāt “Magnificat”, pateicoties par Dieva mīlestību un Viņa konsekrētās dzīves dāvanu. Marijas prezentācija templī atgādina, ka mums jālūdz Dievs svētdarīt saņemto Dieva dāvanu, atzīt gatavību Dieva rīcībai ar Marijas pazemību: “Ne mana, bet Tava griba”.

Nuncijs aicināja lūgt palīdzību Marijai izdzīvot šo svētku nozīmi. Viņš aicināja vienmēr būt ceļā, soļot aiz Jēzus, veidot Viņa valstību virs zemes patiesā nabadzības garā, patiesā brālības vienotībā. Arhibīskaps atgādināja, ka nevar mīlēt Jēzu, nemīlot Viņa līgavu - Baznīcu. “Uzticu jūs Vissvētās Jaunavas Marijas mātišķajai aizbildnībai. No visas sirds svētīju jūs pāvesta Franciska vārdā ar viņa apustulisko svētību,” noslēgumā teica P. L. Kintana.

Bīskaps J. Bulis vadīja vispārējo kopējo lūgšanu par svēto Baznīcu un tās kalpiem, par pāvestu Francisku un klātesošo viņa sūtni arhibīskapu Kintanu un visiem bīskapiem, par Rēzeknes - Aglonas diecēzi un draudžu priesteriem, kas lūdzas par paaicinājumiem uz garīgo kārtu, par mirušajiem brāļiem un māsām.

Pēc Sv. Mises bīskaps J. Bulis pateicās par kopējām lūgšanām un izteica gandarījumu par to, ka, pateicoties “Pro Santitate” māsām tagad Aglonas bazilikā ir svētā Jāņa Pāvila II relikvijas. Pēc sv. Jāņa Pāvila II 2002. gadā sastādītajā lūgšanā izteiktā atgādinājuma par Rožukroņa lielo nozīmi, tika saņemta kopējā un individuālā svētība ar svētā Jāņa Pāvila II relikvijām.

Noslēgumā J. Bulis pateicās nuncijam par to, ka pirmoreiz viņš vadīja dievkalpojumu latviešu valodā, pēc kā atskanēja aplausu jūra. Savukārt konsekrētās personas sirsnīgus pateicības vārdus veltīja dārgajam viesim par klātbūtni konsekrētās dzīves gada noslēguma svinībās. Atvadoties nuncijs deva klātesošajiem un Latgales radio klausītājiem pāvesta Franciska svētību.

Genovefa KALVIŠA