Goda diena Grāveru pareizticīgo baznīcā

21. novembrī pareizticīgie kristieši svinēja Ercenģeļa Mihaila un citu bezmiesīgo Debesu Spēku goda dienu, atzīmēt šos svētkus tika nolemts IV gadsimta sākumā notikušajā Laodikijas Koncilā.

Erceņģelis Mihails ir viens no augstākajiem eņģeļiem un aktīvākajiem Baznīcai svarīgāko jautājumu lēmējiem. Viņš ir ticības sargs, cīnītājs pret jebkuru ļaunumu. Erceņģelis tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „virspavēlnieks”. Erceņģelis Mihails parādījās Jēzum Navīnam un sniedza palīdzību izraēliešu ceļā uz Apsolīto zemi, pēc Dieva gribas Erceņģelis pārnesa pravieti Abakuku no Jūdejas uz Babilonu, lai paēdinātu Danielu, kurš bija ieslodzīts lauvu bedrē. Atklāsmes grāmatā ir minēts, ka tieši Erceņģelis Mihails izdzina sātanu un viņa eņģeļus no Debesīm un nosūtīja uz zemi.


Valentīna Sirica
Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 91 (11.28.2014.).