Sarunas ar Danu

Alternatīvās izglītības iespējas Latvijā un Somijas izglītības sistēmas tradīcijas “Lai gan vairums Latvijas bērnu apmeklē kādu no vispārizglītojošajām skolām, ir arī bērni, kuri izglītojas mājas apstākļos. Iemesli tam var būt dažādi – veselības stāvoklis, vecāku bažas par bērnu psiholoģisko gatavību vai vēlme piedāvāt alternatīvu izglītības veidu.

Atbilstoši mūsu valsts normatīvajiem aktiem, bērnu mājās var mācīt gan skolotāji, gan paši vecāki.” /m.lvportals.lv 2014/

Nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskata, ka bērna izglītošanu ģimenē vajadzētu nosaukt par ģimenes skolu. Savukārt likumdevēji šo apmācības veidu nodēvējuši par izglītību ģimenē. Neskatoties uz “robiem” tiesību aktos un viedokļu dažādību, šāda alternatīva izglītības iegūšanā Latvijā pastāv un attīstās. Normatīvie akti paredz, ka izglītību ģimenē var apgūt no 1. līdz 6. klasei, un tas notiek sadarbībā ar skolu, kurā bērns reģistrēts.

Dana Lahtionova ir izvēlējusies savas meitas skolot mājās. Kāpēc?

Vecāki, galvenokārt mātes, bieži nenovērtē to dziļo būtību, cik daudz bērnam var iemācīt paši, no mazotnes viņus iesaistot mājas darbos, mācot praktiskas lietas, savas tautas dzīvesziņu. Man bieži uzdod jautājumu – vai es nebaidos, uzņemoties šo atbildību – pašai mācīt savus bērnus. Kāpēc man jābaidās? Es esmu pietiekami izglītota, pietiekami gudra, analizēju savu uzvedību, savas izvēles un sekas tam, ko es daru. Brīdī, kad es sapratīšu, ka tas nav tas, kas mūsu ģimenei ir vajadzīgs un bērniem tas nenāk par labu, es mainīšu to, ko daru. Es neesmu fanātiķe, kura kaut ko ieņēmusi galvā un neredz neko sev apkārt. Dzīves laikā es pietiekami bieži esmu mainījusi savus uzskatus, jo mainījās kādi fakti, mainījās manas dzīves prioritātes. Tas ir normāli, jo mēs visu laiku maināmies. Nenormāli būtu, ja viss būtu nemainīgs.

Es dzīvoju savu dzīvi un gribu to dzīvot tā, lai man būtu ērti. Protams, no morālā viedokļa ievērojot 10 baušļus. Tie ir jāievēro, arī neejot uz baznīcu katru svētdienu. Galvenais – kas tev ir iekšā.

Iveta LEIKUMA

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 47 (17.06.2016.).


Lasi “Ezerzemi” arī elektroniskā versijā! Vairāk info šeit!

"Ezerzemes" redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslava) laikrakstu var iegādāties par 0,38 EUR.