• Ar mīlestību pret cilvēku, talantu skate

  Uzaicinājumus uz svinīgiem pasākumiem Dagdā pieņemu labprāt, turklāt 17. novembrī gada laureātiem dāvanā bija sagatavoti personalizēti skatuves priekšnesumi. Kopumā Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītais svētku koncerts izvērtās par dziedoši dejojošā novada talantu skati. Daudzi radošie kolektīvi, kuri arvien tiecas uzlabot savu izpildījumu, ir ne tikai kļuvuši slaveni Latgalē, bet pat republikā un starptautiski. Pastāvīgi pieaugošā starptautiskā kultūras saikne ar sadarbības partneriem liecina par to, ka pašvaldība rūpējas par novada radošo dzīvi.

  Lasīt
 • Novembra dziesmotais rotājums

  Ģimnāzijas audzēkņu patriotisko dziesmu konkursi novembrī vienmēr ir spilgts Krāslavas kultūras dzīves notikums. Šogad vienpadsmitais dziesmu festivāls norisinājās ar vadmotīvu “Kuru dziesmu nodziedāju, to satinu kamolā”.

  Lasīt
 • Svētku vakars Grāveros

  Grāveros par svinīgā pasākuma rotu kļuva videofilmas “Aglonas novads no putna lidojuma” noskatīšanās. Zināmas vietas no neparasta leņķa, un zāle bija pilna! Ciemata pie ezera iedzīvotāji tikpat sirsnīgi sveica Dagdas solistu Artūru Trepšu, vietējo trio “Broļi”, priecājās par Konstantinovas ansambļa “Vēja zvans” dziesmām, kā arī populārās grupas “Magnolija” deju priekšnesumiem.

  Lasīt
 • Radošās darbnīcas

  Pagājušajā svētdienā folkloras kopas “Primaki” vadītāja Ilze Mežniece Krāslavā rīkoja radošās darbnīcas par interjera svētku noformējumu.

  Lasīt
 • Latgale – SPA dvēselei

  Pagājušajā piektdienā Krāslavā notika pasākums, kas pulcēja ar tūrisma nozari saistītus cilvēkus. Pils kompleksa atjaunotajos staļļos norisinājās Latgales reģiona Tūrisma asociācijas konference, kurā piedalījās apmēram pusotra simta viesu. Programma nopietna, var teikt, ka vesela darba diena - no pulksten 12.00 līdz 20.00. Uzaicināto vidū bija Latvijas prezidenta padomniece, Latvijas vēstnieks Polijā, kā arī Polijas vēstnieks Latvijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma departamenta vadītājs un citi. Iepazīstoties ar dienas kārtību, bija skaidrs, ka būs daudz informācijas. Galvenais, lai būtu interesanti. Kā saka mans kolēģis, ceļu pārvarēs ejošais. Un es devos, lai gūtu jaunas zināšanas un iespaidus.

  Lasīt
 • Radošās darbnīcas Dagdas kultūras centrā

  Projekta “Tradīciju skola Dagdā” ietvaros pagājušajā sestdienā kultūras centrā notika semināri. Līvānu folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja Anna Kārkle vadīja praktiskas nodarbības par tautas tradīciju ievērošanu Meteņu, Lieldienu, Līgo un Miķeļdienas svinēšanā. Īpaša uzmanība tika veltīta seno tradīciju iedzīvināšanai mūsdienu kultūrvidē. Ziemassvētkos nolemts Andrupenē apgūt maskošanās tradīcijas.

  Lasīt
 • Svinīgs pasākums Krāslavā

  Lāčplēša dienā Krāslavā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltītais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes svinīga apbalvošanas ceremonija.

  Lasīt
 • Dzīves rudens, balle Asūnes gaumē

  Vērtīga senioru organizētās atpūtas pieredze ir uzkrāta, protams, Krāslavā, kur gada laikā notiek pieci vai seši pasākumi. Retāk pensionāru balles notiek triju novadu, kur lasa “Ezerzemi”, pagastos. Lauku pieredzei, kā pavadīt laiku kopā cienījama vecuma cilvēkiem, ir īpaša vērtība, jo pagasta pārvalžu galvenais arguments ir rūpes par veciem cilvēkiem un bērniem.

  Lasīt
 • Kad skan freskas…

  Oriģināls kultūras projekts ar koncertu ciklu “Freska satiek fresku” oktobra sākumā sākās Rīgas Latviešu biedrības namā, turpinājās Rugāju tautas padomē un noslēdzās Krāslavas Kultūras namā.

  Lasīt