• pension

  Krāslavas demokrātijas skolas unikālā pieredze

  Cīņā par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu mēs ieguvām galveno – domu, sirdsapziņas un vārda brīvību, reālas demokrātiskas vēlēšanas, tiesības uz privātīpašumu, iespējas nopelnīt saskaņā ar savām spējām, kā arī brīvu pārvietošanās iespēju visā pasaulē. Politiķi cenšas iegūt vēlētāju balsis par jebkādu cenu. Nesenajās Saeimas vēlēšanās mums kārtējo reizi apsolīja gaišu nākotni. Varas alkstošie gribošie politiķi neņēma vērā tādu “sīkumu” kā finanšu trūkumu. Un tagad mēs ar skumjām atceramies pusaizmirsto vēlēšanu frāzi “kā tad mēs varējām nesolīt?” Tātad visas pretenzijas izsakām sev, dārgie lasītāji-vēlētāji. Taču, neskatoties ne uz ko, mēs esam optimisti un skaidri saprotam: aizstāvēt vairākuma intereses var un vajag, veidojot stipru pilsonisko sabiedrību, ko arī parāda Krāslavas novada Pensionāru biedrības aktīvās darbības unikālā pieredze. Nesenā atskaites sapulce ir tam spilgts piemērs. Vienotā un ietekmīgā sabiedriskā organizācija sevi pieteica 2005. gadā, kad to sāka vadīt spēcīga komanda – priekšsēdētājs Edmunds Gekišs un grāmatvede Valentīna Kokina, viņa arī veiksmīgi īstenoto projektu autore. Starp citu, mūsu senioru organizācijā pašlaik ir septiņi desmiti biedrības locekļu. Latgales Pensionāru federācijā Daugavpili, Rēzekni un Krāslavu pārstāv pieci cilvēki, bet Edmunds Gekišs ir ievēlēts Latvijas Federācijas padomē. Latvijas Republikas simtgades gadā Krāslavas senioru līderis saņēma apsveikumus par goda nosaukuma “Gada cilvēks” piešķiršanu!

  Lasīt
 • makslas terapija

  Ievads mākslas terapijā

  Krāslavas māmiņu klubs š.g. 23. martā organizēja semināru - praktikumu “Ievads mākslas terapijā”, kuru vadīja mākslas terapeite Evita Dakse.

  Lasīt
 • prokofjeva

  Prokofjevu lielā dzimta

  Tā arvien: “Ezerzemes” lasītāji lieliski zina, par ko noteikti vajadzētu uzrakstīt. Pirmā labā pavasara ziņa atlidoja no Grāveriem: šodien Zinaīdai Saveļjevnai Prokofjevai aprit astoņdesmit. Agri kļuva atraitne, izaudzināja astoņus bērnus, visi sveiki un veseli! Bet galvenā jubilāres bagātība ir piecpadsmit mazbērni, vienpadsmit mazmazbērni. Viņa dzied pensionēto dāmu ansamblī, lasa bez brillēm, ir lieliska rokdarbniece. Rīt vietējā tautas nama zāle būs pilna: plašā radu saime un tuvinieki sveiks cienījamo, labestīgo dāmu dzimšanas dienā. No astoņiem bērniem tikai dēls Genādijs darbu dēļ nevarēja ierasties no Vācijas, visi pārējie dzīvo dzimtenē.

  Lasīt
 • projekts1

  Projekts “Mazās pašvaldības pret Eiroskepticismu” tuvojas noslēgumam

  Sadarbības projekta, kurā piedalījās 9 valstis (Portugāle, Rumānija, Bulgārija, Rumānija, Ungārija, Horvātija, Latvija, Slovēnija, Maķedonija un Serbija) laikā 19 mēnešos tika organizēti 6 pasākumi. Latviju šajā projektā pārstāvēja Dagdas novada pašvaldība. Pirmā, oficiālā projekta atklāšana notika Horvātijā. Nākamie pasākumi tika strukturēti kā publiskas debates, un projekta dalībnieki pauda savu viedokli par ES. Pirmās debates notika Portugālē, otrās - Rumānijā, trešās – Maķedonijā un ceturtās - Slovēnijā. Projekta noslēguma pasākums un noslēguma konference atkal notika Horvātijā. Rakstā figurēs saīsinājums ES (Eiropas Savienība).

  Lasīt
 • projekts

  Skaistuma laboratorija Verhņedvinskā

  Dīvains ir gada trešais mēnesis - tā sākums ir ziema ar kūstošā sniega elpu krūtīs, bet vidus jau pavasaris ar lāsteku slapjiem deguniem. Dzestrs, bet spirgts ir marta gaiss. Stindzinošs un spirdzinošs vienlaikus. Kad dienas vēl ietinušās ziemas apvalkātajos, pelēkajos sniega svārkos, kad pēkšņi tu pacel acis un pamani - uzzib tīrs sudrabs - pūpoli. Tas liecina, ka strauji tuvojas pavasaris un Lieldienas.

  Lasīt
 • andrejeva

  Latgales gada sirds cilvēks - Rita Andrejeva

  Latgales gada balva ir ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus. Šogad nominācijā: “LATGALES GADA SIRDS CILVĒKS (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus)” mēs, Krāslavas novada dziedātājas, izvirzījām Ritu Andrejevu - Krāslavas kultūras nama sieviešu kora “NOVA” diriģenti ((kopš 2002.gada) un vokālā ansambļa “Noktirne” vadītāju (kopš 1993.gada). Tam par pamatu bija viņas sirdsdegsme un prasme iedvesmot cilvēkus, kas atklājas gan kolektīvu radošajos uzvaru brīžos, gan grūtībās, mobilizējot dziedātājas turpināt strādāt tālāk. Rita Andrejeva prot rosināt dziedātājas, lai tās pārvarētu savas vājības, piemēram labāk apgūtu latviešu, latgaliešu un citas valodas. Mēs, dziedātājas, augsti novērtējam ka R.Andrejevas vadītie Krāslavas kolektīvi veido dalībniekos un skatītājos mīlestību pret savu dzimto zemi, ka ar savu personisko entuziasmu R.Andrejeva rada pilsoniskās līdzdalības piemēru. Viņas darbība ir liels ieguldījums Latgales kultūras tradīciju saglabāšanā un attīstībā. Mēs apzināmies, ka cilvēku piederība muzikālajiem kolektīviem un dalība radošā procesā, gan attīsta personības resursus, gan motivē palikt dzimtenē un tas ir, mūsuprāt, viens no ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumiem.

  Lasīt
 • KVG

  Laimīgu cilvēku festivāls

  Dzimtene – tā ir mīlestība un atmiņas, bet dzimtā skola, nebūt nepārspīlējot, ir templis, kas cilvēku vilina visu dzīvi. Lai saviļņotu dvēseli ar neaizmirstamajiem bērnības un jaunības brīžiem, satiktos ar draugiem un jau desmito reizi pateiktu paldies saviem mīļajiem skolotājiem…

  Lasīt