Dagdas novada pedagogu augusta konference

img

Stārķu ģimenes nokultos labības tīrumos atkal mums saka: Ir laiks! Kopā nākt un lielus darbus sākt: priecāties, smiet un prieku citos liet! Pīlādžu košie ķekari ceļmalu zālājos mums māj: Ir laiks! Gudrības krāt un prātus spodrināt: gan lieliem, gan maziem! Gladiolu raženās vārpas mums vēlīgi uzsmaida: Ir laiks! Posties un doties jaunus ļaudis satikt, labus draugus iegūt!

Tradicionāli augusta pedagogu konferencē ”Motivācija  mainīties līdzi laikam’’ 27.augustā tikās  visi  novada pedagogi, lai  gūtu  ieskatu  jaunā  mācību  gada  aktualitātēs  un  veiktu  atskatu  uz  2018./2019. māc.gadu. Konferences  dalībniekus  ar  sirsnīgiem priekšnesumiem  sveica  Artūrs  Trepša , Dagdas  vidusskolas  un   Dagdas  Mūzikas un  mākslas  skolas audzēknis,  deju  grupa  ’’Nika’’ ‘ar  savu  lielisko vadītāju   Veroniku  Mamedovu. Tika teikts paldies 53 pedagogiem par darbu ar talantīgajiem skolēniem ,4 pedagogiem par veidotajām metodiskajām izstrādnēm. Konferences darbā piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora p.i., departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe , Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs  ar  aktuālu  prezentāciju ” Vienā solī ar jauno izglītības saturu un izglītības kvalitātes monitoringu”, IZM izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule , kas stāstīja par aktualitātēm 2019./20.m.g., 13.Saeimas deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komisija, komisijas sekretāre Evija Papule dalījās savās pārdomās saistošā lekcijā : Pārmaiņas? Krīze? Pārmaiņas. Klātesošos pedagogus sveica Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis un priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure. Dienas otrajā daļā darbs notika mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās.

Marija Micķeviča, Dagdas novada IKSN vadītāja