Laimē spīdošām acīm

Tartaka ciema iedzīvotāju grupa iesniedza sava projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Tartaka ciemā” pieteikumu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” un saņēma Ls 700 finansējumu tā realizācijai. Iedzīvotāju grupa izveidota Tartaka ciema attīstības un labklājības veicināšanai. Tās darbība ir vērsta uz sociāli ekonomisku attīstību, iedzīvotāju iesaistīšanu aktīvā sabiedriskā dzīvē un apkārtējās teritorijas labiekārtošanā.

Rezultātā ar pašu iedzīvotāju darbu Tartaka ciematā izveidots bērnu rotaļu laukums, kurā uzstādītas jaunas šūpoles, smilšu kaste ar “sēnīti”, vingrošanas konstrukcijas, labiekārtota apkārtējā teritorija, veikti citi darbi. Ideja par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu dzima ciema iedzīvotājai, tagadējai Daugavpils universitātes maģistrantūras tiesību zinātņu studentei Ingai Suveizdai, kura kļuva par šī projekta koordinatori. Inga pastāstīja, ka ir uzaugusi šajā ciematā, kur gadiem ilgi nekas netika veikts nolietotā bērnu spēļu laukuma labiekārtošanai. Par spēļu laukumu to varēja dēvēt visai nosacīti, jo vienīgā ciema bērnu izklaide bija vecas sarūsējušas šūpoles, kuras nebija pienācīgi nostiprinātas, šūpojoties tika apdraudēta bērnu veselība. Smilšu kaste jau daudzus gadus stāvēja sabrukusi, smiltis nebija mainītas jau desmit gadu.

“Gribējās savā ciematā iedvest jaunas dzīves elpu, radīt bērniem pasaku,” turpina Inga. ”Tā kā zeme un ēkas pieder SIA “W-Farming”, veicām saskaņojumu ar zemes īpašnieku, kurš neiebilda pret mūsu ieceri. Projekta realizācijā strādāja gan vecāki, gan bērni, kuriem šajā darbā dega acis. Visi strādāja ar prieku, bet pirmoreiz tik neaprakstāmi priecīgus es redzēju tieši mūsu ciema bērnus. Rotaļu laukums kalpos daudzus gadus.”

Koka un metāla konstrukciju izgatavošana bija meistara darbs. Izgatavoto konstrukciju uzstādīšana tika veikta iedzīvotāju grupas spēkiem un piepalīdzot arī meistaram. Bērnu laukuma te- ritorijas uzkopšana pēc visām darbībām paveikta pašu spēkiem.

Inga: “Paši zīmējām, kā viss izskatīsies, kopā domājām, kā labāk visu paveikt, paši uzstādījām, paši krāsojām. Darbus vadīju es, arī strādāju bērnu laukuma izveidē kopā ar visiem. Nekādas firmas netika piesaistītas. Ūdrīšu pagasts ļoti palīdzēja ar transportu, bērnu vecāki nāca strādāt ar savām lāpstām, grābekļiem, citiem darbarīkiem. Laukuma ierīkošanas darbus praktiski sākām jūlija nogalē, pabeidzām — 4. septembrī. Uzstādījām divu veidu jaunas šūpoles: tradicionālās koka un ķēdēs iekarināto riepu. Tagad šeit ir arī metāliskas vingrošanas konstrukcijas un jauna smilšu kaste ar ”sēnīti” centrā, kas kaut nedaudz pasargās no lietus un saules stariem. Kastē piepildītas svaigi pievestas smiltis. Savukārt vecās šūpoles un slidkalniņu nokrāsojām. Uzstādīti arī daži jauni soliņi, labiekārtota teritorija.

Bērnu un vecāku vārdā gribu pateikt lielu paldies Krāslavas novada domei (piešķīra Ls 420) un Nīderlandes fondam ”Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (“Karaliskā Holandiešu Viršu biedrība”piešķīra Ls 280) par finansiālu atbalstu projektam. Mūsu ciemā dzīvo divi desmiti bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Šis spēļu laukums faktiski ir vienīgā viņu spēļu un izklaides vieta, jo līdz pilsētai ir tālu, iespēju turp nokļūt faktiski nav — vairākums ciema iedzīvotāju ir maznodrošinātie, kuriem nav sava autotransporta.”

Juris ROGA