Ar mīlestību pret cilvēku, talantu skate

img


Uzaicinājumus uz svinīgiem pasākumiem Dagdā pieņemu labprāt, turklāt 17. novembrī gada laureātiem dāvanā bija sagatavoti personalizēti skatuves priekšnesumi. Kopumā Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītais svētku koncerts izvērtās par dziedoši dejojošā novada talantu skati. Daudzi radošie kolektīvi, kuri arvien tiecas uzlabot savu izpildījumu, ir ne tikai kļuvuši slaveni Latgalē, bet pat republikā un starptautiski. Pastāvīgi pieaugošā starptautiskā kultūras saikne ar sadarbības partneriem liecina par to, ka pašvaldība rūpējas par novada radošo dzīvi.

Kā arvien pasākuma viesi, pārkāpjot kultūras centra slieksni, vispirms dodas uz izstāžu zāli, kur šoreiz interesi raisīja ne tikai Dagdas mūzikas un mākslas skolas absolventu bagātīgā ekspozīcija, bet arī keramiķu Ilmāra Veceļa un Evijas Maļķevičas-Grundules izstāde. Gan šeit, gan uz skatuves skatāms talantīgās mākslinieces-noformētājas Sarmītes Kromānes darbs. Gluži kā teātris sākas no ģērbtuves, tā arī kultūras pavarda apmeklētājus gaida patīkami pārsteigumi - ne tikai tikšanās ar paziņām… Vakartērpi, laimīgi smaidi, pušķi apsveicēju rokās. Vietu tik tikko pietika…
Zālē nodziest gaisma, uz skatuves “Ondrupīši”. Deja “Dievs man deva maizes zemi” - lielisks sākums, bet turpinājumā Solvitas Plivčas sirsnīgais monologs: “Tik Tev Latvijas, cik tevī pašā. Lai mīlestība un lepnums mums par savu iekšējo mazo Latviju, lai svētki mūs vieno un spēcina katrai jaunai dienai! Priecāsimies par to, ko esam sasnieguši gan pagātnē, gan mūsu dienās, jo tas viss iet mūsu kopējā sasniegumu pūrā. Būsim lepni par sevi, jo mēs esam Latvija. Lai daudz labu domu, vārdu, dēlu un meitu Latvijai dzimšanas dienā! Saules mūžu Latvijai! Dievs svētī Latviju!”
Latvijas Republikas himnu dzied visa zāle, pārsteidzoša cilvēku siržu vienotība. Bet uz skatuves deju kolektīvs “Bukmuiža”, vidēja vecuma, bet kāds jaunības spars! Pēc novada vadītāja Aivara Trūļa uzrunas - sākas sumināšana.. 
“Viņi savu gaišumu dod, tā lai pietiek citiem un vēl paliek pašiem. Un laiku viņi ne skaita, ne taupa, bet tik un tā var dalīties. Arī viņi baidās un iztukšojas, un sabēdājas, un noskrienas, bet tomēr nebeidz redzēt turpinājumu. Viņiem sirds ir īstajā vietā. Un arī darbi izdodas īsti. Tie iedvesmo, palīdz augt, rosina līdzdarboties, dod spēku, turpinājumu, rada īpašu sajūtu, kurā ir dzīvesprieks un lepnums. Viņu darbi paliek Dagdas atmiņu lappusēs, izskan aiz novada un arī valsts robežām. Viņiem tā ir ikdiena, bet kādam - kas ļoti īpašs,” skan vadītājas vārdi.
Nominācijā “Pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte” uzvarējusi seniore no Bērziņiem Helēna Vaivode. Gaišs cilvēks, kas paspēj visur - uz skatuves, radošajās darbnīcās, rokdarbos. Ciema iedzīvotāji viņas padomus un vārdus novērtē. Papildus piemiņas zīmei un dāvanām, ko pasniedza vērtēšanas komisijas pārstāvji, ir folkloras kopas “Akmineica” dziesmotais veltījums un tautas deju ansambļa “Dagda” priekšnesums.   
Nominācijā “Pozitīva novada tēla veidošana” par labāko tika atzīta Ilona Mūrniece. Tiek nolasīts garš jauniešu iniciatīvu centra metodiķes sasniegumu saraksts - iniciatīvas, projekti, ārējie sakari, autoritāte jauniešu, skolotāju, vecāku vidū... Viņai par godu baltkrievu ansambļa “Akolica” jaunās dziesmas un Aleksandra Maļkeviča Andrupenes kapelas melodijas.
Nākamais apbalvojums veltīts medicīnas darbiniecei Innarai Gorūzai, kura uzvarēja nominācijā “Ilggadēja un panākumiem bagāta profesionālā darbība”. Pašaizliedzīga kalpošana cilvēkiem 43 gadus, cilvēks baltā halātā, kas kļuvis par žēlsirdības un profesionalitātes simbolu. Veterānei lēno deju veltīja senioru kolektīvs “Ezeriņi”. Vakara varonei skanēja Šķaunes folkloras kopas “Gaiļupeite” dziesmas.
Turpinājumā uz skatuves tika aicināta Viktorija Spila, kas uzvarēja nominācijā “Ieguldījums izglītības, kultūras, sporta, labdarības, veselības un sociālo jautājumu jomā”. Pieredzes bagāta veterinārārste, brīnišķīga saimniece, priekšzīmīga māte, starptautiskās AFS programmas dalībniece. Ģimene ir uzņēmusi skolēnus no Taizemes un Itālijas, bet tagad - no Beļģijas. Šajā pašā nominācijā starp kolektīviem uzvaru guva pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”. Zīmīgi, ka radošo komandu konkursam izvirzīja pusotra simta vecāku, kuri parakstīja pieteikumu. Patiešām, pilnīga demokrātija un plaša tautas atzīšana, draudzīgais kolektīvs iznāca uz skatuves pilnā sastāvā. Ziedu jūra, muzikālā dāvana - kora “Vēju roze” skaņdarbs.
Par godu Jurim Dudko, labākajam nominācijā “Ieguldījums novada uzņēmējdarbības, tūrisma un infrastruktūras attīstībā”, skanēja dziesmas Intas Viļumas ansambļa “Olūteņi” un Aijas Vaicules folkloras kopas “Sovvaļnīki” izpildījumā. Deju ansambļi “Dagda” un “Eži” savas brīnišķīgās dejas veltīja Varvarai Dorofejevai, kas tika sveikta nominācijā “Garīgo vērtību stiprināšana un atdzimšana”. Tagad Dagdā svētku laikā ir dzirdamas zvana skaņas; tas ir 2019. gadā īstenotā projekta rezultāts. Piepildījās vecticībnieku kopienas sapnis, kas radās pirms ceturtdaļgadsimta. Lieli darbi sākas ar sapni.
Visgarākā apsveicēju rinda pulcējās pie Aivara Bačkura, uzvarētāja nominācijā “Radoša, aktīva un patriotiska bērnu un jauniešu iesaistīšana novada attīstībai nozīmīgos pasākumos”. Atzīts novada jauniešu līderis, kurš visu paspēj. Īsts  ideju ģenerators, lielisks pasākumu vadītājs, dejotājs, aktīvs ārvalstu projektu īstenošanas dalībnieks... Savam “mīlulim” dziesmas dāvāja jauniešu trio “Vox Cor”.
Tālāk apbalvošana turpinājās novada projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros; Dagdas reģiona attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore Tatjana Munda pasniedza īpašas balvas.
Svētku programmas noslēgumā populārās grupas “Solversija” jaunās dziesmas. Ilgi aplausi un skatītāju sirdis, ko pildīja iespaidi. Mums dzimtenē ir gan pagātne, gan nākotne, noslēgumā to pauda Dagdas kultūras centra vadītāja Inese Plesņa, uzsverot, ka tiesības uzstāties uz skatuves gada svarīgākajos svētkos bija izpelnījušies paši labākie radošie kolektīvi.
Īsta talantu skate!
Aleksejs GONČAROVS