Latgale – manas mājas

  • Projekti
  • 26.07.2019 11:43
  • 1515 skatījumi
img

Cik svarīgi mums katram apzināties savu izcelsmi, tautību, savas saknes? Tikai tas, kurš ciena savu senču kultūras mantojumu, spēj saprast un pieņemt citas kultūras, citas mentalitātes, integrēties sabiedrībā.

 Savstarpēji ietekmējoties, vietējo vidi Latgales austrumu daļā – Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados – veidojušas daudzas tautības un etniskās grupas. To atspoguļo arī Krāslavas pilsētas ģerbonis – kuģis ar pieciem airiem, kas simbolizē piecas pamatiedzīvotāju tautības: latviešus, krievus, baltkrievus, poļus un ebrejus. Vietējie iedzīvotāji, skaidrojot ģerboņa nozīmi saviem viesiem, mēdz piebilst: “Vienā laivā esam, kopā arī airējam!”. Kā izdodas? Vai laiva slīd rāmi un vienmērīgi, vai saskatām kopēju mērķi? Kā pārvaram krāces? Vai gadījies uzskriet kādam sēklim? Ar šiem jautājumiem uzrunāsim Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu mazākumtautību un etnisko grupu vietējos iedzīvotājus, uzklausīsim viņu stāstus par dzīvi Latvijā, par atšķirīgo un kopīgo tradīcijās, kultūrā, par nākotnes redzējumu. Rakstu cikls “Latgale – manas mājas” taps, pateicoties valsts budžeta finansējumam no reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas.Mūsu projekta mērķis ir pēc iespējas stiprināt Latgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāju valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai.Kultūras ministrijas mājaslapā lasām: “Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 tautību. Lielākās etniskās grupas ir krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, romi, vācieši un igauņi. Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas sastāvdaļa. Tām ir atšķirīga vēsture, pārstāvju skaits un situācija ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā.Mazākumtautību tiesības garantē Satversme, un tām tiek sniegts daudzpusīgs valsts atbalsts izglītības, tradicionālās kultūras saglabāšanas un attīstības jomā.Sniedzot atbalstu nevalstisko organizāciju iniciatīvām, Kultūras ministrija sekmē starpkultūru dialogu un mazākumtautību pilsonisko līdzdalību.” Avots: www.km.gov.lvSaskaņā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2019. iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva:Aglonas novadā (kopā): 2149 latvieši; 947 krievi; 170 baltkrievi; 81 pārējie; 41 nav izvēlējies.Dagdas novadā (kopā): 4592 latvieši; 1816 krievi; 503 baltkrievi; 237 poļi; 137 pārējie; 76 nav izvēlējies.Krāslavas novadā (kopā): 7244 latvieši; 3428 krievi; 3084 baltkrievi; 1205 poļi; 205 ukraiņi; 344 pārējie; 441 nav izvēlējies.Jautājumā par novadu mazākumtautību un etnisko grupu aktivitātēm kultūras jomā, Aglonas novada Kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne sniedza ziņas, ka Aglonas novada Grāveros darbojas krievu vokālais ansamblis “Rečeņka”.Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa kā aktīvus mazākumtautību kolektīvus Dagdas novadā nosauca baltkrievu biedrību “Verbica” un baltkrievu ansambli “Akolica”.No Krāslavas novada domes deputāta Jāzepa Dobkeviča uzzinājām, ka Krāslavas novadā darbojas poļu biedrība “Strumeņ” un ansamblis ar tādu pašu nosaukumu; baltkrievu biedrība “Vjasolka” un baltkrievu ansamblis “Kutok”, kā arī krievu dziesmu ansamblis “Ivuška”.Projekta “Latgale – manas mājas” ietvaros interneta vietnē visidati.lv un, publicējot anketu laikrakstā, veiksim iedzīvotāju aptauju.Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada iedzīvotāji izjūt savu teritoriālo piederību, identitāti veidojošos faktorus, cik izteikts ir patriotisms un lepnums par to, ka ir Latgales iedzīvotāji, ar kādiem šķēršļiem saskaras un kādi ir ieteikumi problēmu risināšanā.Būsim pateicīgi, ja ieteiksiet mums kādu spilgtu personību – mazākumtautības vai etniskās grupas pārstāvi –, kas aktīvi darbojas savas tautas kultūras vērtību saglabāšanā. Labprāt iepazīstināsim pārējos “Ezerzemes” lasītājus ar pozitīvu piemēru. Aicinām stāstīt arī par problēmām, ar kādām saskaraties, kā arī padalīties ar jūsuprāt iespējamajiem problēmu risinājumiem.Aptauja ir konfidenciāla, tās rezultāti tiks izmantoti tikai projekta vajadzībām. Lūdzam to aizpildīt un iesniegt redakcijā. (Aptauja atrodama laikrasta 26. jūlija numurā 8. lpp.)Anketa internetā pieejama  https://www.visidati.lv/aptauja/1482415936/ Iveta LEIKUMA,projekta vadītāja.