Atbalsta Latviešu fonds Amerikā

Novembra nogalē Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā iestādes darbinieki prezentēja projektu “Krāslavas centrālās bibliotēkas grāmatu fonda latviskošana”, pateicoties kuram bibliotēkas grāmatu fonds ir bagātinājies ar jaunu lasāmvielu. Krāslavas centrālās bibliotēkas grāmatu fonda latviskošanas projektu atbalstījis Latviešu fonds Amerikā, piešķirot tam 5000 dolāru finansējumu.

Bibliotēkai jau ir bijusi pieredze projektu īstenošanā, taču tik nozīmīgs tiek realizēts pirmoreiz. Pasākumu bibliotēkas lasītavā svinīgi atklāja iestādes vadītāja Valentīna Magidas, bet ar jaunajām grāmatām, kuras iegādātas pirmajā pirkumā par fonda līdzekļiem un visas bija izliktas bibliotēkas apmeklētāju apskatei uz galda, iepazīstināja lasītavas vadītāja Viktorija Slesare.

Dažus vārdus jāpasaka par pašu Latviešu fondu, kuru var atpazīt pēc Austras koka. Koka emblēma bija novietota blakus grāmatu kalnam uz galda, turklāt šis simbols ir ielīmēts katrā grāmatā, kas papildināts ar ierakstu, ka tā iegādāta ar fonda atbalstu.
Latviešu fonds veidojies no mūsu tautiešu ārzemēs ziedojumiem un no to ziedojumiem, kuri dzīvo tepat Latvijā. Fondā šobrīd ir 1531 biedrs, iestāšanās maksa fondā ir 50 dolāru plus dalības maksa — 120 dolāru gadā. Tikai tad fonda biedrs var piedalīties lēmumu pieņemšanā balsojot. Savukārt, ja kāds ir iemaksājis fonda kontā 1000 dolāru, viņš kļūst par Latviešu fonda mūžīgo biedru. Šis fonds izveidots nolūkā veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību.

Projektus fondā var iesniegt trīs kategorijās. Tie ir mazie projekti atbalsta saņemšanai līdz 2000 dolāru, vidējie — no 2000 līdz 10000 dolāru un lieli —virs 20000 dolāru. Krāslavas centrālā bibliotēka savu projektu iesniedza vidējo projektu nominācijā. Tas atbalstīts 2006. gadā. Toreiz tika atbalstīti 10 projekti no visiem iesniegtajiem, turklāt vidējā nominācijā tikai trīs. Iesniedzot projektu, bibliotēkas darbinieki ļoti cerēja uz fonda atbalstu un to saņēma.

“Tas ir liels gods mums,” atzina V. Magidas. “Mēs intensīvi strādājam ar grāmatu fondu, regulāri attīrām to no mazpieprasītās literatūras, bet mūsu finanšu līdzekļi nav tik lieli, lai par tiem atļautos iegādāties daudzpusīgu literatūru. Līdz ar to projekta mērķis bija literatūras iegāde, un neviens fonda piešķirtais lats netiks iztērēts citiem mērķiem, kā tikai un vienīgi grāmatu iegādei. Par pirmo pirkumu jau atskaitījāmies. Izskatījuši grāmatu sarakstu, fonda darbinieki to atbalstīja un līdz ar to mums ir ieskaitīta nākamā summa. Kontā ir ap tūkstoš latiem, kas līdz gada beigām jāapgūst, iepērkot jaunas grāmatas. Projekts beigsies nākamajā gadā, kad saņemsim atlikušo summu un nopirksim grāmatas. Ja par pirmajiem 500 latiem esam iegādājušies 140 jaunas grāmatas, tad var aprēķināt, ka mūsu grāmatu krājums projekta rezultāta papildināsies ar kādām 500 jaunām grāmatām visās nozarēs.”

Tas būs liels prieks lasītājiem. Lasītavas vadītāja Viktorija Slesare sniedza īsu ieskatu katrā jaunajā grāmatā. Apskats būtu aizņēmis pārāk daudz laika, taču arī šis īsais ieskats radīja labu priekšstatu par iegādāto jaunu lasāmvielu: nav nevienas tādas grāmatas, kuru negribētos izlasīt. Viktorija sāka ieskatu ar vismazāko grāmatiņu, bet tajā ir tik daudz informācijas, ka ne katra lielā tādu apjomu spēj pacelt. Tā ir izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmata prāta spēļu cienītājiem “Viss par visu”, kas jau pirmajās lappusēs piedāvā nopietnas tēmas izskaidrojumu: Tēvreize. Simboliski tas sasaucās ar laba novēlējumu projektam, pasākumam, kā arī šim laikam, kad ieejam Adventē un gaidām Ziemassvētkus.

Atliek piebilst, ka Krāslavas centrālās bibliotēkas grāmatu fonds ir vidēja vecuma. Pēdējā laikā tas papildinās ar daudz jaunām grāmatām arī no citiem avotiem: tiek iepirktas par pašvaldības līdzekļiem, saņemtas, pateicoties līdzdalībai Kultūrkapitāla fonda projektos, “Europa direct” kopienas grāmatu pie-šķīrumiem (iestāde ir “Europa direct” kopienas sadarbības partneris par Eiropas informācijas centra izveidi bibliotēkās), privātajiem, uzņēmēju un organizāciju dāvinājumiem (piemēram, pērn Jānis Blaževičs rajona bibliotēkām uzdāvināja grāmatas par 500 latiem).

Juris ROGA