Maznodrošinātie un trūcīgie saņem palīdzību ierastajā kārtībā

Līdz ar ārkārtas situācijas ieviešanu mūsu valstī izmaiņas skāra ja ne visus, tad lielāko daļu iedzīvotāju. Strauja pāreja uz attālināto darba režīmu valsts iestādēs un privātajā sektorā, sliktākajā gadījumā - darbinieku atlaišana. Daudziem bija jāapgūst attālinātās saziņas metodes ar dažādām valsts iestādēm, lai atrisinātu problēmas vai neskaidrības. Tiem, kuriem nācās strādāt attālināti, ir dažāda attieksme pret šo situāciju, taču daudzi, protams, nav apmierināti ar pieņemtajiem ierobežojumiem. Sabiedrība nebija gatava palikt mājās.

Kopš marta vidus, kad tika izsludināta ārkārtas situācija, jau ir pagājušas vairākas nedēļas, un iedzīvotāji, atrodoties sabiedriskās vietās, cenšas dezinficēt rokas un ievērot distanci, aizrāda cits citam un dažreiz pat pastumj malā kādu, kurš pienācis pārāk tuvu. Kļuvis ierasts klausīties ziņas vai ieskatīties kādā no interneta vietnēm, kas ziņo par jauniem saslimšanas ar koronavīrusu gadījumiem Latvijā. Ārkārtas sanāksmju laikā valdība izmisīgi veic grozījumus dažādos likumos, lai atvieglotu pilsoņu dzīvi.Nedēļu pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas Saeima ārkārtas sēdē pieņēma grozījumus, ka ārkārtas situācijas laikā tiks sniegti pabalsti trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Tiek uzsvērts par izziņas, ko izsniedz pašvaldību sociālie dienesti, derīguma termiņu. Ja ārkārtas situācijas laikā ģimenei vai personai, kas atzīta par trūcīgu vai maznodrošināto beidzas šīs izziņas derīguma termiņš, to pagarina uz ārkārtas stāvokļa laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas. Citiem vārdiem, tiks saglabāti visi valsts pabalsti un atlaides, uz kurām šai ģimenei vai personai ir tiesības uz šo periodu. Ja kādam ir nepieciešams iegūt maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu vai tā nonāk krīzes situācijā, tad persona varēs sazināties ar sociālo dienestu attālināti, pa e-pastu vai atstājot iesniegumu īpašā, tam paredzētā lodziņā. Bet vai visi cilvēki zina, kur vērsties, jo bieži vien cilvēkiem ar zemiem ienākumiem nav daudzu priekšrocību, piemēram, interneta.Kur vērsties sarežģītā situācijā? Šāds jautājums tika uzdots Sandrai Molotokai, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas izpilddirektorei.Jeļena AVSJUKEVIČA Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.15
 Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv