Arī šovasar jaunieši varēs strādāt

Līdzīgi kā pērn, arī šī gada vasarā ir plānots iesaistīt Dagdas novada jauniešus pasākumā “Jauniešu darbs vasarā 2013”, informēja Dagdas novada jaunatnes lietu speciāliste Svetlana Ilatovska.

Darbs tiek piedāvāts aktīvākajiem Dagdas novada jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir jauniešu biedrību biedri vai brīvprātīgā darba veicēji jauniešu centrā. Pasākuma mērķis ir ļaut jauniešiem apgūt darba iemaņas un komunikācijas prasmes, kā arī stimulēt un atbalstīt Dagdas novada jauniešu biedrības.

"Šis jau ir otrais gads pēc kārtas, kad mēs rīkojam šādu pasākumu,” stāsta Svetlana. “Pirmais pasākums pierādīja, ka esam uz pareizā ceļa. Biedrību vadītājas zvanīja jau gada sākumā un jautāja, vai vasarā jauniešiem atkal būs iespēja strādāt. Pirmajā gadā tika iesaistīti 72 jaunieši, bet šī gada vasarā šajā pasākumā ir plānots iesaistīt jau 96 Dagdas novada jauniešus. Vakanču skaits palielināts tālab, ka uz pasākuma rīkošanas brīdi novadā ir par divām jauniešu biedrībām vairāk nekā to bija pērn: Andzeļos izveidota jauniešu biedrība “OrhidejasS”, savukārt Konstantinovā darbu sākusi jauniešu biedrība “Dzirkstelītes”. Šobrīd tikai viena pagasta jauniešiem nebūs iespējas piedalīties šajā pasākumā — tas ir Ezernieku pagasts, kurā nav oficiālas jauniešu biedrības. Ir nosacījums, ka šajā pasākumā var piedalīties Dagdas novada pagasti un Dagdas pilsēta, kur ir oficiāli reģistrētas jauniešu biedrības.”

— Kādas organizācijas un cik daudz jauniešu var pieteikt?

— To var darīt Dagdas novada jauniešu biedrības vai jauniešu centri. Katra biedrība/jauniešu centrs var pieteikt 12 jauniešus. Plānots, ka pasākums turpināsies trīs mēnešus — jūnijs, jūlijs un augusts. Jaunieši varēs strādāt 11 stundas mēnesī, bet varēs izvēlēties to laiku, kas katram vairāk piemērots. Svarīgi, lai kopumā darba laiks jaunietim nepārsniedz 11 stundas un uzticētais darbs tiek paveikts. Ie- priekšējā gada pieredze liecina, ka jaunieši necenšas šo laiku dalīt uz daudz dienām.

— Kas kontrolēs un uzraudzīs jauniešus un viņu veikumu? Kāda būs atlīdzība par paveikto?

— Institūcijas vadītājs būs atbildīgs par jauniešu drošību un brīvprātīgā darba veikšanas uzskaiti. Beidzot darbu, jaunieši aizpildīs paveiktā darba atskaiti. Par darbu jaunietis saņems dāvanu karti Ls 15 vērtībā kancelejas preču iegādei. Tas iespējams, jo pasākumu finansiāli atbalsta Dagdas novada dome.

— Vai ir gaidāma konkurence un ko darīsiet, ja gribētāju strādāt būs vairāk nekā vietu?

— Pērn konkurence uz vietām bija, pieteicās pat jaunieši no Rīgas. Tā kā biedrībās labi pazīst savējos, tad priekšroka tika dota tiem, kuri tiešām ir daudz strādājuši biedrības vai pagasta labā. Galvenais kritērijs — jābūt aktīvam jaunietim savā dzīvesvietā! Var gadīties, ka kādā vietā strādāt gribētāju būs vairāk, citā — mazāk. Tādā gadījumā vakances attiecīgi pārdalīsim. Shēma ir šāda — vispirms biedrības iesūta savus piedāvājumus, ka gatavas startēt projektā un apņemas nodarbināt konkrētu skaitu jauniešu, pēc tam jaunieši paši aizpildīs anketu un sūtīs uz manu e-pastu: svetlanailatovska@inbox.lv

Juris ROGA