Lasītāji raksta: Zaļi dzīvot neaizliegsi!

Ar tādu “devīzi” notika Latvijas zaļās partijas (LZP) 21. kongress 20. martā Rīgā Kara muzeja sēžu zālē. Piedalījās 126 LZP biedri.

LZP ir politiska organizācija, kuras pamatmērķis ir cilvēkam un dabai draudzīga ilgtspējīga Latvijas attīstība.

LZP ir savs karogs un sava simbolika, kas sastāv no divām senlatviešu zīmēm — Austras koka un Dieva zīmes tam pāri: zaļā krāsā, zem tām pilnais partijas nosaukums.

LZP darbības vadmotīvi un pamatmērķi ir vides rūpe, tautas garīgās kultūras attīstība, nacionālās būtības saglabāšana un ekoloģiskās apziņas veidošana.

Vides ministrs R. Vējonis runāja par pagastu apvienošanu. Citos reģionos varbūt arī ir tam jēga, bet kāds labums tika mums, veidojot Aglonas novadu? Apvienoja četrus pagastus, nezinu, kā ir Grāveru un Šķeltovas pagastā, bet Kastuļinas pagastā palika visi ierēdņi, kas bija pirms apvienošanas.

Uz Saeimas vēlēšanām mēs iesim kopā ar Zemnieku savienību.

Partijas līdzpriekšsēdētājs L. Silenieks izteicās, ka maz darām dabas aizsardzībā, vajadzētu piešķirt LZP biedriem (vismaz ar lielu stāžu) dabas aizsardzības inspektora tiesības. Šogad daudzos ezeros slāpa zivis. Kastuļinas pagastā no Meiruļu ezera zivis ne tikai tirgoja pagasta teritorijā, bet pat veda pārdošanai uz Rēzeknes rajonu.

Tika runāts par atkritumu apsaimniekošanu, par jūrmalas kāpu — priežu mežu — saglabāšanu.

Tālāk ievēlējām divus partijas līdzpriekšsēdētājus — L. Silenieku un R. Vējoni.

Nobeigumā par Latvijas nākotni — zaļa vide, augsti kvalitatīva ekoloģiski tīra produkcija; ķīmisko vielu kaitīgo ietekmju atklāšana un novēršana. Eiropas Savienība ir gatava vides aizsardzībai atvēlēt miljardus, mums jāprot izmantot piešķirtos līdzekļus.

Jānis ŠUPLINSKIS, veterinārārsts, LZP biedrs kopš tās dibināšanas 1990. gada 13. februārī; kongresa delegāts