Dziesmu kamols 2024

  • Kultūra
  • 17.05.2024 18:46
  • 118 skatījumi
img


Mātes dienā Krāslavas kultūras namā izskanēja koncerts “Dziesmu kamols”. Šajā koncertā savas skaistākās dziesmas ritināja Krāslavas novada skolu radošie kolektīvi no Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Ezernieku pamatskolas un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas.Koncerta “Dziesmu kamols” mākslinieciskā vadītāja un idejas autore, kā arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mūzikas skolotāja Rita Andrejeva stāsta: - Esmu gandarīta, ka pēc gara pārtraukuma notika šis koncerts, kuru mēs organizējam jau no 2012. gada! No vienas puses tas ir mūzikas skolotāju atskaites koncerts par  mācību gadu, no otras - veltīts Mātes dienai! Ļoti svarīgi parādīt savu darbu un  līmeni citiem. Milzīgs paldies visiem skolotājiem par atbalstu un palīdzību, par piedalīšanos skatēs un konkursos! Lai dziesma mūs visus vieno!Ilona Aprupe, mūzikas skolotāja no Krāslavas ģimnāzijas ir priecīga par mūsu talantīgajiem bērniem, kas muzicē un savu talantu dāvina publikai. Lai tā saikne starp māmiņas dziedāto šūpļa dziesmu un bērniņu nekad nepārtrūkst!Paldies visiem koncerta dalībniekiem!Pateicības vārdi skan mūsu mūzikas skolotājiem – Ritai Andrejevai, Inārai Krutei, Ilonai Aprupei, Aijai Jakovelei, Ričardam Škagalam, Ludmilai Artemenkovai, Nadeždai Tadello, Ilgai Rižakovai, Laurai Stankevičai, Valentīnai Purpišai un Andrejam Jakubovskim!Skaidrīte Gasperoviča,Krāslavas ģimnāzijas mūzikas skolotāja un koncerta vadītājaKristīnes Daļeckas foto