Krāslavas kultūras namā notika skolēnu kordziedāšanas konkurss

  • Kultūra
  • 28.03.2024 14:48
  • 159 skatījumi
img

Nav pagājis gads kopš Krāslavas kultūras nama sienās notika kārtējais skolēnu kordziedāšanas konkurss. Pasākumā piedalījās mūsu novada izglītības iestāžu - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas ģimnāzijas un Dagdas vidusskolas kori.Pēc Krāslavas Bērnu un jauniešu centra vadītājas Elfas Bižānes uzrunas, pasākuma vadītāja Sanita Kumpiņa iepazīstināja ar konkursa autoritatīvo žūriju. Vērtēšanas komisijā darbojās: Ilona Aprupe, mūzikas skolotāja, Krāslavas ģimnāzijas kora diriģente; Silvija Stivriņa, mūzikas skolotāja, kordiriģente, folkloras ansambļu vadītāja; Olga Grecka, mūzikas skolotāja, Krāslavas kultūras nama jauktā kora “Krāslava” diriģente.Pirmie uz skatuves kāpa Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-10.klašu koris “Dominanta” (diriģente Rita Andrejeva), kas žūrijas priekšā izpildīja 3 pieteiktās dziesmas, no kurām 2 – ar latviešu tautas dziesmu vārdiem. Trešo dziesmu – Renāra Kaupera “Par mezgliem”, izpildīja solists Stefans Gorns kora pavadījumā. Pēc tam uzstājās Dagdas vidusskolas jauktais koris (diriģente Olga Boboviča).Žūrija veltīja laiku, lai apspriestu kora dalībnieku skanīgās balsis. Tajā pašā laikā uz skatuves kāpa novada izglītības iestāžu koru jaunākās dalībnieces - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1.- 4.klašu meiteņu koris “Do-re-mi” (diriģente Nadežda Tadello). Tad uz skatuves kāpa Dagdas vidusskolas sākumskolas koris, kuru nomainīja Krāslavas ģimnāzijas 1.- 4.klašu kori.Ir vērts atzīmēt, ka katrs priekšnesums bija rūpīgi sagatavots. Kora dalībnieki cītīgi izpildīja apgūto repertuāru, un katrs priekšnesums tika papildināts ar kādu rozīnīti, nemaz nerunājot par dziedātāju tērpiem. Uz skatuves varēja vērot ne tikai koristu, bet arī diriģentu centību, skolotāju pacietību, zālē valdīja vispārēja mūzikas mīlestības gaisotne. Tiklīdz priekšnesumi uz skatuves apklusa, atskanēja skatītāju balsis, kuri dziedāja dziesmas.Noslēgumā visu pamatskolu kori kopīgi uz skatuves izpildīja patriotisko dziesmu “Latvija vienīgā”.Dagdas vidusskolas 3.- 6.klašu vokālais ansamblis “Rasas pilieni” izpildīja muzikālu sveicienu, pēc kura pacilāta garastāvokļa vilnī vērtēšanas komisijas pārstāvji paziņoja konkursa rezultātus.I pakāpes diplomus saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-10. klašu koris “Dominanta” (diriģente Rita Andrejeva) ar vērtējumu 41,27 balles un Dagdas vidusskolas jauktais koris (diriģente Olga Boboviča) ar 42,44 punktiem. Šī ir lieliska iespēja trenēt savas prasmes pirms dalības gaidāmajos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pateicības vārdus un ziedu pušķus saņēma kordiriģenti, vitamīnu dāvanas saņēma paši koristi. Noslēgumā: atmiņai dalībnieku kopbilde.Dziesmu dziedāšanas tradīcija palīdz bērniem izzināt savu senču bagāto kultūras mantojumu, kā arī to saglabāt un vairot.Jeļena AVSJUKEVIČAAutores foto