Literārais konkurss noslēdzies. Apkopojam rezultātus

  • Kultūra
  • 04.06.2021 18:21
  • 1035 skatījumi
img

Literārajā konkursā "Es tevi, mana pilsēta, tā mīlu", kas tika veltīts mūsu pilsētas kārtējai gadadienai, tika apkopoti 20 autoru darbi, no kuriem tikai 13 dzīvo Krāslavā, pārējie vai nu šeit dzīvoja kādreiz, vai arī ar pilsētu saistīti kā viesi vai kā tūristi, vai bijuši kāda pasākuma viesi. Dalībnieku skaits pārsteidza organizatorus, viņi rēķinājās ne vairāk kā ar 10-12 dalībniekiem.

Kopumā tika iesūtīti 32 radošie darbi, tostarp 27 dzejoļi un 5 prozas darbi. 17 darbi latviešu valodā un 15 krievu valodā. Konkursa žūrija visus iesniegtos darbus saņēma pa e-pastu, lai nodrošinātu godīgu un objektīvu pieeju, autoru vārdi tika šifrēti ar kodiem. Tomēr pati žūrija izslēdza jebkādas neskaidrības - visi cilvēki zināmi, zinoši un cienījami. Darbus vērtēja: novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, laikraksta “Ezerzeme” galvenā redaktore Iveta Leikuma, informatīvā portāla “GRANI.LV” galvenā redaktore Marina Nipāne, Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa,  kā arī jūsu pazemīgais kalps, kurš konkursā pārstāvēja Krāslavas kultūras namu.Žūrijas darbs nebija viegls, darbi bija pārāk atšķirīgi, un katrs no tiem ir savā veidā labs. Priecājoties, ka uzaicinājumam piedalīties konkursā atsaucās tik daudz talantīgu cilvēku, eksperti palauzīja galvas, kā izcelt uzvarētājus no kopējās masas.Marikas Kacares darbs “Nesatikšanās” skaidri izcēlās, un visi eksperti tam pievērsa uzmanību. Izvēloties sarežģītu filozofiskās prozas žanru, Marikai izdevās pārsteigt ar literāru briedumu, labu kvalitāti un oriģinalitāti. Eksperti bija vienprātīgi - šis darbs ir labākais!Otro vietu tika nolemts sadalīt starp diviem autoriem. Andra Gaigala mūsu pilsētā bijusi tikai vienu reizi, laimīgos "pirmspandēmijas" laikos, taču Krāslava uz viņu atstāja tik spēcīgu iespaidu, ka, atgriežoties dzimtajā Saldū, viņa uzrakstīja vairākus dzejoļus, kurus atsūtīja konkursam. Eksperti īpaši atzīmēja dzejoli “Krāslavā”, piešķirot darbam otro vietu. Šajā darbā Andrai izdevās atrast ļoti īpašus vārdus, aprakstīt pilsētas skaistumu no mums negaidītas puses.Žanna Drozdovska konkursam prezentēja trīs Krāslavas leģendas. Visus trīs žūrija atzīmēja, bet darbs ar nosaukumu “Persteņka” saņēma vislielāko punktu skaitu, un šis darbs tika nominēts otrajai vietai. Žanna pilsētā ir labi pazīstama kā dzejniece un prozaiķe. Un pats galvenais - kā radošs un talantīgs cilvēks.Natālija Škonda ar savu vienkāršo, dvēselisko un sirsnīgo dzejoli “Krāslava” konkursā ieguva trešo vietu.28. maijā blakus kultūras namam notika apbalvošanas ceremonija. Goda diplomi un dāvanu kartes grāmatnīcās “Jāņa Rozes grāmatnīca” un “Polaris” tika pasniegtas Marikai Kacarei, Žannai Drozdovskai un Natālijas Škondas uzticības personai, kura personīgi nevarēja piedalīties pasākumā. Andra Gaigala diplomu un dāvanu karti saņems pa pastu.Konkursa organizatori pasniedza dāvanas klātesošajiem žūrijas locekļiem. Visi pārējie konkursa dalībnieki arī tiek aicināti ierasties kultūras namā pēc balvas. Pateicību par dalību un dāvanu var saņemt kultūras namā, Krāslavā, Rīgas ielā 26, darba dienās no pulksten 9 līdz 12 (otrais stāvs, direktora kabinets).Kā solīja organizatori, konkursa uzvarētāju darbi tiks publicēti laikrakstā ‘Ezerzeme”. Atsaucoties laikraksta lasītāju lūgumam, redakcija nolēma publicēt visus konkursā iesniegtos radošos darbus, ar ko arī mēs apsveicam tā dalībniekus.Nākamais konkurss notiks 2022. gada pavasarī, un 2023. gada sākumā. Vēlāk tiks izdots labāko darbu krājums, pamatojoties uz visu trīs literāro konkursu rezultātiem, kuru nosaukums paliks nemainīgs: "Es tevi, mana pilsēta, tā mīlu... "Andrejs JAKUBOVSKIS