Dagdas līgavas pūra lād

  • Kultūra
  • 20.12.2019 12:58
  • 468 skatījumi
img

Viss plūst, mainās, un cilvēce virzās uz priekšu ar atpakaļ vērstu skatienu. Pagātne un tagadne - tā ir vēsture, kas atkārtojas. Un nākotnē ar pārliecību “ienāk” tas, kurš pārzina un ciena senču dzīves pieredzi. Galu galā jaunais ir labi aizmirsts vecais.

Jau divus gadus desmitus mūsu avīze sīki apraksta nenovērtējamo novadpētniecības pieredzi, kas uzkrāta Dagdas novadā, kur kultūras jomā neizmanto šablonus. Tur visu dara sirsnīgi, pamatīgi, emocionāli. Nekas nopietns nerodas tukšā vietā, arī šeit padziļināta vietējo vēstures zināšanu uzkrāšana sākās jaunās tūkstošgades sākumā, kad 2000. gadā unikālais brīvdabas muzejs Andrupenes lauku sēta aicināja tūristus. Likumsakarīgi, ka šajā dziedoši dejojošajā novadā, turpinot Andrupenes idejas, sevi pieteica Dagdas folkloras centrs. Par Intas Viļumas lolojumu “Ezerzeme” stāsta jau sen. Salidojumi, semināri, festivāli un projekti republikas mērogā! Gatavojoties Latvijas Republikas simtgadei, dzima unikāla Dagdas ideja - savākt simts lietas līgavas pūra lādei. Senie sadzīves priekšmeti un mūsdienu rokdarbi, autoru dvēseles sasildīti, kļuva par nenovērtējamu čaklo un talantīgo latgaliešu tradīciju glabātuvi.Intai bija vairāk palīgu, nekā gaidīts. Vajadzēja īstu kaltu lādi, un to darināja meistars ar “zelta rokām” Vladislavs Slesars. Nenovērtējama dāvana, vēl viens dāsnuma piemērs: ieinteresēti cilvēki pieteikuši sevi gan pilsētā, gan visos desmit pagastos.Šāda apjomīga projekta īstenošanai bija nepieciešami līdzekļi, un sponsori nelika ilgi gaidīt - “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, “Valsts kultūrkapitāla fonds”, AS “Latvijas Valsts meži” un Dagdas novada dome.Latgales līgavas pūra lāde lieliski iederējās jubilejas svinībās, taču Inta Viļuma nolēma izdot grāmatu latgaliešu valodā “Dagdys nūvoda pyura skreinis gruomota”. Un beidzot sapnis kļuva par realitāti: pagājušajā sestdienā notika unikālā drukātā izdevuma prezentācija. Tajā ir līgavai veltītu dāvanu - gultas pārklāju, tērpu, saktu, adījumu, galdautu, dvieļu - apraksti un fotogrāfijas. Ar meistaru vārdiem, kuri radīja lietas tradicionālajā latgaliešu stilā. Un ne tikai: grāmatā ir aculiecinieku atmiņas par kāzām - vecajā stilā, kā arī ticējumi, sakāmvārdi, teicieni, Dagdas pusē dzimušās tautasdziesmas. Grāmatā veiksmīgi iekļautas Pētera Murāna krāsainās reprodukcijas, senas latgaļu kāzu fotogrāfijas, kā arī meistaru portreti. Rezultātā grāmatai ir īpaša vērtība. Papildus lielisks vāks - veca laiva, gulbju pāris uzlecošās saules staros... Kolosāls trīs gadu darbs, kurš vainagojās ar ļoti māksliniecisku rezultātu: drukātā materiāla novadpētniecisko vērtību grūti novērtēt.Protams, jaunās grāmatas prezentācija notika teatralizētā formātā. Līgavas lāde, kas jau ir kļuvusi par muzeja vērtīgāko eksponātu, tika piepildīta it kā no jauna. Bet pirms tam mēs noskatījāmies video par līgavas un līgavaiņa izvadīšanu uz baznīcu, skanot Dagdas folkloras kopas “Olūteņi” dziesmām. Turpinājumā aizkustinošs brīdis, kad dāmas no Šķaunes “Gaiļupeite” dāvāja skatītājiem latgaliešu melodijas, turēdamas rokās krāsainas seģenes no līgavas pūra lādes. Jo īpaši patīkami, ka starp dziesmotās folkloras glabātājām ir arī meistares. Jā, zālē pulcējās galvenokārt prasmīgas rokdarbnieces, un katra pateicībā saņēma jauno grāmatu. Vārdi tiek ierakstīti vēsturē...Pasākuma vadītāja Inta Viļuma stāstīja par visiem novadpētniecības projekta posmiem, ko vainagoja grāmatas izdošana. Meistares dalījās savās pārdomās, bet novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure uzsvēra īstenotās idejas īpašo nozīmi, kurai noteikti būs turpinājums. Novadpētniecība ir iedvesmas avots, kura vērtība slēpjas tajā, ka senču tradīcijas mūsdienās aizrauj arī jaunatni. Mēs “ienākam” nākotnē, saglabājot un attīstot vecmāmiņu, vecvecmāmiņu pieredzi... Tā ir tāda organiska laika un paaudžu saikne!Uzskatu par savu pienākumu nosaukt dāsno meistaru vārdus, kuru roku darbi piepildīja Dagdas līgavas pūra lādi. Tās ir Janīna Stepiņa un Inta Viļuma no Andrupenes, Marija Roga un Ļena Beitāne no Andzeļiem, Alīna Jeremenoka, Elvīra Daukšte, Broņislava Plotka un Ināra Tribise no Asūnes. No Bērziņiem dāsnumu un dvēseles plašumu parādīja Marija Putāne, Faina Ruskule, Helēna Vaivode un Dzidra Vigule, bet no Ezerniekiem - Staņislava Belkovska, Diāna Kiseļova, Olga Boboviča, Vanda Rutkovska, Olga Riženoka un Līga Vaivode. Grāmatas saņēma arī Konstantinovas rokdarbniece Anna Bogdāne, Ķepovas Ļena Ivasčenko, Šķaunes Ilona Kozlovska, Arita Rimša, Jolanta Vasilevska, Inita Začeste, Staņislava Līce, Regīna Tomilina, Valērija Muizinika, Antoņina Ahiļčonoka, Dagdas Inese Plesņa, Skaidrīte Kupše un Tamāra Špaka, un vēl Valentīna Šļahota, Irma Paskačima, Romualda Katrīne Indrāne un Erna Šļahota no Svariņu pagasta. Tikpat vērtīgas dāvanas Līgai Kondrātei, Valentīnai Onzulei, Staņislavam Geidamam un Vladislavam Slesaram.Jāatzīst, ka bija patīkami saņemt izdevumu, kas vēl smaržo pēc tipogrāfijas krāsas - laikraksta “Ezerzeme” kolektīvam par profesionālu Dagdas kultūras un novadpētniecības atspoguļojumu. Mūsu radošā sadarbība turpināsies arī turpmāk! Atbalstīt vēsturiski nozīmīgus radošos projektus ir tikai viena no redakcijas prioritātēm.
Aleksejs GONČAROVS