‘’Dņepras balsis’’ Dubrovnā

  • Kultūra
  • 21.06.2019 12:11
  • 379 skatījumi
img

No 14.-16. jūnijam Dagdas novada Ezernieku Saietu nama ansamblis ’’Tautību studija’’ un Oksana Reine no Asūnes Tautas nama piedalījās festivālā Dagdas sadraudzības pilsētā Dubrovnā.

Šogad Dubrovnā   ieradās radošie kolektīvi no 6  valstīm:  Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, Moldāvijas, Polijas un Krievijas. Festivāla atklāšanas ceremonija  26 gadu   laikā ir noslīpēta līdz sīkumiem. Oficiālo personu un goda viesu uzrunas, apmaiņa  ar  sālsmaizi, neaizmirstami  koncerti  vairāku  stundu  garumā, teātra  izrāde, muzejā  jaunas  ekspozīcijas  atklāšana. Kā   katru  reizi  uz  festivālu  tika  darināta latviska  lelle  un “draudzības  paklājs’’. Šoreiz  to  godam  izdarīja   Tamāra  Dorofejeva.  Jau  20  gadus  katra  valsts  uz  festivālu  ved  savu  veidoto  lelli.  Pavisam  pa  šiem  gadiem  ir  atvestas  un festivālam dāvātas jau  192  mākslinieku  darinātas  lelles.  Jubilejas  reizē  visas  šīs  lelles  Dubrovnas  bērni  nesa  svētku  gājienā. Tāpēc laukumā pie galvenās skatuves parādījās to valstu lelles, kuras projektā piedalījās  visus  šos  20  gadus. Un, protams, pati  galvenā  lelle   ‘’Dubravuška’’  dāvāja  katram  vieskolektīvam  šādu  lelli.  Katru gadu festivālā ierodas jauni radošie kolektīvi, piepildot mazo pilsētiņu ar muzikāliem ritmiem, padarot pilsētas centrālās ielas par lielu radošo darbnīcu.  Katrā  stūrītī   Dubrovnas  agrosaimniecību /kolhozu  teltis  ar  saviem  lieliskajiem  daiļamatniekiem  un   nacionālās  baltkrievu  virtuves  degustāciju/ pārdošanu. Festivāla programma ir piesātināta un daudzveidīga. Trīs dienas virs vecās Dņepras ūdeņiem skan pasaules tautu mūzika, bet pilsētā valda draudzības, jautrības, daiļrades atmosfēra. Patiess  prieks  par  mūsu  kolektīva ’’Tautību  studija’’ (vad. Vita  Vitāne)  dziedātāju  skanīgajām  balsīm! Ar  sirsnību  un  aplausiem  kolektīva uzstāšanās  tika sagaidīta     Stanislavovas   ciematā, kur  kopā  ar  Oksanu  Reini, lirisko  Tamāras  Dorofejevas  dzeju  tika  sniegts  koncerts  80  minūšu  garumā. Priecēja kolektīva  uzstāšanās  uz  galvenās  skatuves, gan  festivāla  atklāšanas  un  noslēguma  koncertā.  Ik  uz  soļa  Dubrovnā ir  jūtamas rūpes  par  katru kolektīvu. Vēsture un kultūra bagātina  viena otru, dāvā  cilvēkiem  jaunas  saskarsmes iespējas  un  ļauj  iepazīt  citu  kultūru.  Festivāla  laikā  tika saņemts  ielūgums  uz  Moldāvijas pilsētu  Vulkaņeštu, kas  ir  arī Dubrovnas  sadraudzības  pilsēta.  Šādās  festivāla reizēs  var  redzēt  un  tikties ar  augstāko  Vitebskas  apgabala  vadību un  dzirdēt  pozitīvus  vārdus  par  Dagdas   novada  mākslinieciskās  pašdarbības kolektīviem  un  saņemt  jaunus uzaicinājumus   pārstāvēt  kultūras  jomā   Dagdas  novadu Baltkrievijā. Bet  par  to  citu  reizi.  Delegācijas   vadītāja, Dagdas  novada  domes  priekšsēdētāja vietniece  Sandra  Viškure oficiālajā  pieņemšanā  uzrunāja klātesošos un sniedza  savu festivāla redzējumu. Paldies  par  atbalstu  Dagdas  novada  deputātiem, drošo  braukšanu   šoferim  Jānim  Čivkulim !
 Marija   Micķeviča, Dagdas  novada  iKSN  vadītāja