Reģionālo mediju diena valdības mājā

  • Kultūra
  • 26.04.2019 13:22
  • 183 skatījumi
img

18. aprīlī Rīgā reģionālo mediju pārstāvji tika aicināti uz tikšanos ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, ministriem un nozaru ekspertiem par valdības un valsts pārvaldes aktualitātēm.

Sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci norisinājās Valsts kancelejas bibliotēkā. Reģionālo mediju žurnālistiem tika prezentēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais administratīvi teritoriālās reformas projekts.  Prezentācijas nosaukums “Administratīvi teritoriālā reforma — izaicinājumi, kas rada iespējas” izklausās daudzsološs. Diemžēl mulsina fakts, ka valdības solījumi pirms desmit gadiem, kad tika īstenota iepriekšējā administratīvi teritoriālā reforma, piemēram - atjaunot ar cieto segumu visus ceļus no ciemiem uz pagastu centriem, tā arī palika “karājoties gaisā”, rada neticību jauniem solījumiem… Ministrs gan izskatās apņēmības pilns un sola apmeklēt visu šobrīd esošo novadu centrus, lai skaidrotu reformas ieguvumus un iespējas.  Protams, kurš iebildīs pret jaunās reformas mērķiem: Izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas, saņemt kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām vai novada spējai patstāvīgi 
izpildīt autonomās funkcijas?Tika prezentēti arī visnotaļ pārliecinoši secinājumi: Pašvaldību kapacitātes ir nepieciešams līdzsvarot, nodrošinot tām līdzvērtīgas attīstības iespējas. Jāizveido platforma efektīvas valsts pārvaldes sistēmas attīstībai, tai skaitā citu neatliekamu nozaru reformu īstenošanā.  Esošā likumā noteiktie kritēriji ir jāpārvērtē, ņemot vērā rajonu reorganizācijas aspektus un novēršot pretrunas starp pilsētām un ap to esošām lauku teritorijām. … un “saldajam ēdienam” - Apvienojot pašvaldības, pastāv iespēja būtiski optimizēt pašvaldību institūciju darbību un samazināt administratīvās izmaksas.Samazinot kopējo deputātu skaitu (šobrīd 1 614 deputāti, pēc reformas 686 deputāti), veidosies labāka politiskā konkurence, tiks rasti risinājumi izpildvaras nodalīšanai no lēmējvaras. Mērķi izvirzīti, secinājumi izstrādāti. Kā tie realizēsies dzīvē? Tā gribētos teikt – ar entuziasmu, bet iepriekšējā pieredze “bremzē”… Par Mediju dienas turpinājumu lasiet nākamajā laikrakstā.Iveta LEIKUMA