Fotokonkurss

  • Kultūra
  • 03.02.2017 14:51
  • 364 skatījumi

Konkursa mērķi: Lai kuplinātu Latvijas Republikas simtgades svētkus, Daugavpils tautas fotostudija "Ezerzeme-F" kopā ar Latgales fotogrāfu biedrību iecerējusi savākt foto materiālu un izdot grāmatu, kura atspoguļotu visu Latgales novadu ainavu dabas skaistumu dažādos gadalaikos.

2.    Piesaistīt Latvijas fotomākslinieku: gan profesionālo, gan amatieru fotogrāfu spējas un talantus, lai atspoguļotu Latgales dabas skaistumu un daudzšķautnību.
3.    Iegūt Latgales novadu dabas ainavu attēlu kolekciju, kura pilnībā spētu atklāt reģiona dabas skaistumu, neatkārtojamību un daudzveidību.
4.    No konkursā iegūtajiem materiāliem izveidot kopēju Latgales novadu ainavas fotoalbumu, kas būs veltījums Latvijas simtgadei.
5.    No konkursam iesūtītajiem materiāliem izveidot izstādi.Konkursa nosacījumi:1.    Attēlos jābūt uzņemtai Latgales ainavai un tajā notiekošajiem dabas procesiem dažādos gadalaikos.2.    Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām pēc 2000. gada, lai atspoguļotu šī gadsimta Latgales dabas skaistumu.3.    Dalībniekam ir atļauts lietot foto apstrādes programmas tikai, lai apgrieztu fotogrāfijām malas, kā arī ir pieļaujama kopējā attēla gaišuma, kontrasta, gammas, un asuma korekcija, bet ne pārveidošana un attēlu sakombinēšana.4.    Izvērtēšanai tiek pieņemti melnbalti un krāsaini attēli JPEG formātā. Failu izšķirtspējai jābūt ne mazākai par 300dpi (garākā mala ne mazāka par 3543 pikseļi), no kuriem atlases kārtā tiks izgatavotas 30x45 cm fotogrāfijās izstādei.​ 5.     No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 10 darbi līdz 2017. gada 30. jūnijam.  6.     Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas tehniku. 7.     Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu uzņemas tā autors. 8.     Autoru darbiem jābūt numurētiem. Atsevišķā word dokumentā ir jāuzrāda šādi dati: autora vārds un uzvārds, autora e-pasts, adrese un tālruņa numurs. Saskaņā ar darbu numuriem jānorāda darba nosaukums, vieta (obligāti ir jānorāda novads un pagasts), kur darbs uzņemts, un gads. 9.     Darbi jāiesūta Tautas fotostudijai "Ezerzeme - F" uz e-pastu: latgalesainava@iribox.lv Tālrunis papildus informācijai: +371 29463510 Linards Onzuls. 10. Nolikuma prasībām neatbilstoši darbi netiks izskatīti. 11. Katrs autors, kura darbi būs izturējuši konkursu, saņems Atzinības rakstu, vienu albuma eksemplāru (ja darbs tiks publicēts tajā) vai izstādes katalogu. 12. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems naudas prēmijas un rīkotāju diplomus saskaņā ar žūrijas vērtējumu. Konkursa rezultātus vērtēs kompetenta žūrija. 13. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē, kā arī iespējamā ceļojošā izstādē bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu. 14. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem. 15. Organizatori cer uz fotogrāfu atsaucību no visas Latvijas, it īpaši uz Latgales novados dzīvojošo fotogrāfu atsaucību. Piedalīšanās konkursā ir lieliska iespēja pārbaudīt savas spējas. Lai mums visiem veicas par godu mūsu Latvijai un Latgalei! Novēlot visiem radošus panākumus, organizatoru vārdā, Linards Onzuls