Sveika, skola!

img


Rīts, pirmais septembris. Uz skolu steidzas skolēni ar lieliem ziedu pušķiem. Katram ir savas cerības un sapņi. Bērni vēlas satikt vienaudžus, skolotāji – paaugušos skolēnus, vecāki - atbalstīt savus lolojumus.Brīvdabas estrāde ir pilna ļaužu. Pirmklasnieki ar nepacietību un satraukumu gaida savu zvaigžņu stundu. Tad atskan Krāslavas ģimnāzijas direktora vietnieces Vijas Koncevičas ievadvārdi, un sākās svinīgais pasākums. Kā ierasts, uz skatuves tika aicinātas pirmās klases, kurās kopējais skolēnu skaits šogad ir 70 bērni.Zinību dienā visus uzrunāja Krāslavas ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns:- Priecājos 1. septembra rītā atkal satikt Krāslavas ģimnāzijas saimi, vecākus, skolas draugus un atbalstītājus. Arī šo mācību gadu mēs aizvadīsim izglītības sistēmas pārmaiņu noskaņās. Vasarā skola ir sakopta un nepieciešamais saremontēts. Nu, varam sākt mācības!Šogad pie mums mācīsies 70 pirmklasnieki, kas šobrīd vēl bailīgi un neziņas mākti skatās uz skolu, bet jau pēc dažiem gadiem godam pārstāvēs gan ģimnāziju, gan novadu. Pārējiem audzēkņiem ir atkalredzēšanās prieks, kādam būs jauni klasesbiedri. Bet vieglu pastaigu solīt nevaru, jo, lai sekmīgi pabeigtu skolu, nu jau jāiegūst centralizētajos eksāmenos 15 %. Visi izmantosim kopējo garderobi, bet 1 vai 2 riteņu braucamie būs jānovieto nojumē pie skolas. Būs jābūt krietni uzmanīgākiem un pacietīgākiem, jo Pils ielā notiek remontdarbi.Ir izmaiņas skolotāju sastāvā, mūsu kolektīvam pievienojās skolotāja Aina Kudiņa (audzinās 3.a klasi), Ilona Petunova mācīs datoriku 5.-9. klasēs, Guntars Japiņš mācīs dizainu un tehnoloģijas un skolā būs jauna ķīniešu valodas skolotāja.Mēs esam viena no 60 skolām, kas darbosies "KiVa" projektā, kam aizsākums ir Somijā, lai veicinātu konfliktu un vardarbības novēršanu skolā. Lai ikviens skolā justos ērti un droši. Projektā darbosies skolēni, skolotāji, vecāki un sabiedrība.Novēlu visiem veiksmīgu un radošu jauno 2023./2024.mācību gadu!”Svinīgo līniju ar savu klātbūtni pagodināja arī Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, novēlot skolas kolektīvam būt pilnā sastāvā un nepiedzīvot zaudējumus, bet vecākiem nebaidīties doties uz skolu un uztvert šo iestādi draudzīgi. Novada vadītājs arī uzsvēra, ka tiek sakārtota infrastruktūra ap skolu. Tāpat kā jebkurš remonts, process būs ilgstošs, tāpēc ikvienam ir jābūt pacietīgam un jāsaprot situācija. Jaunāko klašu skolēniem Gunārs Upenieks novēlēja ātri pievienoties kolektīvam, savukārt vecāko klašu skolēniem noturēties līdz izlaidumam.Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne sveica visus ar mācību gada sākumu un novēlēja jaunajā mācību gadā sasniegt izvirzītos mērķus un nebaidīties sapņot. Īpašs apsveikums no Lidijas Miglānes tika veltīts kolēģei, skolotājai Lienei Andžānei, kura dzimusi 1. septembrī (kā jau īsta skolotāja) un šogad svin jubileju!Tad vārds tika dots satrauktajām pirmklasnieku māmiņām – Elīnei Vilmanei, Guntai Vilcānei - Tožai un Ievai Maļinovskai –, kuras novēlēja skolotājiem pacietību, skolēniem - veiksmi un vecākiem - stiprus nervus.Turpinājumā skolas parlamenta pārstāvji nodejoja aizrautīgu deju, un visi varēja izkustēties. Pēc svinīgās daļas pirmklasnieki kopā ar vecākiem devās stādīt rožu krūmu pie skolas ēkas, un skolotāji aizvadīja pirmās klases stundas.Jeļena AVSJUKEVIČA