1. septembris skolā “Varavīksne”

img


Mācību gads vienmēr sākas ar skaistu tradicionālo svinīgo līniju, direktores un viesu apsveikumiem un īpašu uzmanību pirmo un divpadsmito klašu skolēniem.Katru reizi “Varavīksnes” skolā, no vienas puses, cenšas saglabāt septembra tradīcijas, no otras puses – ieviest ko jaunu, negaidītu un īpašu. Šogad, kad ar skolu tika iepazīstināti divi desmiti pirmklasnieku un direktore Marija Micķeviča novēlēja visiem panākumus, pasniedza balvas Valsts matemātikas olimpiādes otrās vietas ieguvējam Danielam Pavlovičam un Daugavpils Universitātes Zinātņu fakultātes studentei Sintijai Nemeņonokai. Skolas pedagogus un skolēnus sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksandrs Jevtušoks un Izglītības nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, svinīgajā pasākumā skanēja mūzika.“Skolas soma” programmas ietvaros uzstājās Arta un Mikus Abaronini. Skolēni dejoja un dziedāja līdzi jautrām dziesmām, priecājoties par saulaino dienu un jaunā mācību gada sākumu, par satikšanos ar klasesbiedriem un skolotājiem.Diena noslēdzās ar klases stundām un gada plānu apspriešanu. Priekšā bija trīs adaptācijas dienas, kuru laikā vidusskolēni devās uz kongresu, lai nopietni sagatavotos jaunām uzvarām akadēmiskajā dzīvē. Bet par to vairāk nākamreiz.Lai jaunais mācību gads patiesi veiksmīgs un atklājumiem un uzvarām bagāts!Andrejs JAKUBOVSKISAnželas SEMJONOVAS foto