Atkal uz skolu!

img


Rudens pirmajā dienā grāfu Plāteru vārdā nosauktā Krāslavas Poļu skola atkal vēra durvis skolēniem! Zinību diena notika, neskatoties uz pandēmijas apstākļiem un daudziem ierobežojumiem. Pirmklasnieki un skolēni, kas uzsāka mācības Poļu skolā, saņēma lieliskas dāvanas jaunajam mācību gadam no poļu fonda "Pomoc Polakom na Wschodzie": portfeli ar visiem nepieciešamajiem skolas piederumiem. Pirmklasnieki dzirdēja pirmo skolas zvanu savā dzīvē. Šādi mirkļi ir neaizmirstami! Skolas sākums ir ceļa sākums cilvēka liktenī. 9. klases skolēniem šis ir pēdējais gads dzimtās skolas sienās. Pēc tam viņiem būs patstāvīga un neatkarīga dzīve, jaunas pilsētas un jauni piedzīvojumi. Skolā bērni mācās dzīvot sabiedrībā, veidot dialogu, cienīt un uzklausīt citus, izteikt savu viedokli un radoši attīstīties. 2. septembrī Krāslavas Poļu skolā viesojās Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina (Monika Michaliszyn). Par skolas dzīvi sīkāk pastāstīja tās direktore Česlava Kozlovska.

Kāds bija vēstnieces vizītes mērķis Krāslavas Poļu skolā?Polijas Republikas vēstniece Monika Mihališina apmeklēja poļu skolas Latvijā, lai novērtētu izglītības iestāžu gatavību mācību gada sākumam. Latvijā poļu skolas ir Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā un Rēzeknē. Viens no vizītes mērķiem bija apsveikt skolotājus un skolēnus mācību gada sākumā, novēlēt panākumus skolēniem, kā arī skolotājiem viņu atbildīgajā darbā! Vēstnieci interesēja, kā izglītības iestādes izdzīvoja tālmācības periodu, jo Covid-19 pandēmijas laikā visām skolām periodiski bija jāstrādā attālināti. Jautāja par nākotnes attīstības plāniem. Vēstniece Monika Mihališina ierosināja skolā izveidot moderno tehnoloģiju klasi, kā arī papildu nodarbības bērniem ar mērķi viņu radošai attīstībai. Radās lieliska ideja - uzrakstīt projektu teātra pulciņa izveidei skolā, kurā bērniem būtu iespēja iepazīties ar teātra vēsturi, ar dažādiem teātra veidiem, kā arī piedalīties izrādē, kurā katram būs sava loma, sava auditorija un aplausi. Viņa arī ierosināja attīstīt skolas vokālo ansambli "Kropelki".[...]Karīna BIRUĻE   Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.36Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv