Lai viss iecerētais piepildās!

img


Ak vasara, vasariņa… Gaidi vasaras dieniņas ar nepacietību, bet tās aizzib kā viens mirklis. Jau augusta otrā puse. Līdz mācību gada sākumam atlikušas vien dažas nedēļas.Vasaras brīvlaiks aizritēja ātri. Augusta trešajā pirmdienā es devos uz “Varavīksnes” vidusskolu. Direktora kabinetā strādā elektriķi, kāpju pa kāpnēm. Augšējos stāvos rosība, tur manāmi pazīstami skolotāji, tehniskie darbinieki pārnēsā mēbeles, mācību grāmatas un uzskates līdzekļus. Trešajā stāvā jo īpaši trokšņaini, dūc elektroinstrumenti, rit remonta aktīvākais posms. Vienā no klasēm, kārtojot mēbeles, sastopu direktori Mariju Mickeviču. Apsveicu ar jauno amatu, pierunāju veltīt desmit minūtes sarunai. Pieredzējusī pedagoģe-vadītāja piekrīt.Aleksejs GONČAROVSRaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.34Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv