Attālinātās mācības - perspektīvs jauninājums

Valdības ārkārtas sēdē 12. martā tika pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju valstī. Tādējādi pasākumi koronavīrusa izplatības ierobežošanai ietekmēja arī izglītības sistēmu. Jau 13. martā daudzi skolēni un bērnudārzu audzēkņi palika mājās. Sekoja brīvlaika nedēļa, kuras laikā izglītības iestādēm vajadzēja noskaidrot katra audzēkņa tehniskās iespējas mācīties attālināti. Arī skolu administrācija un skolotāji strādāja pie neklātienes mācību procesa sagatavošanas, kas Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada skolās sākās 23. martā. Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Mickeviča un Krāslavas novada Izglītības nodaļas vadītāja Lidija Miglāne sniedza informāciju par attālinātajām mācībām trīs “Ezerzemes” novados.

Tas ir izaicinājums visiem: skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Ikviens dara savu darbu, izmantojot dažādas tehnoloģijas, saskaras ar interneta pārslodzi un pārtraukumiem, ar sistēmā nepamanītiem vai “nozaudētiem” ziņojumiem, mēģinot nodrošināt saikni skolotājs-skolēns-vecāks. Katrā novadā ir savas problēmas, taču tās ir aptuveni vienādas. Piemēram, Aglonas vidusskolā tālmācībai ir sīkrīki katrā ģimenē, bet ne katram bērnam. Atklājās, ka trim skolēniem nebija atbilstošu tehnisko iespēju tālmācībai, viņus ar datoriem nodrošināja skola. Daudziem ir problēmas ar interneta savienojumu un tā ātrumu. Krāslavas novadā un Krāslavā 1,5% 
skolēnu ir problēmas ar IT nodrošinājumu. Daudzi cilvēki patstāvīgi atrisināja sīkrīku problēmas. Dagdas novadā arī ir atsevišķi gadījumi, kad tehnikas trūkuma dēļ skolēni nevar pilnvērtīgi piedalīties attālināto mācību procesā. Skola dažus nodrošināja ar datoriem, citi saņems uzdevumus papīra formātā. Tika nolemts, ka ar šiem skolēniem sazināsies pa tālruni. Ir arī daudzbērnu ģimenes, kurās visiem ir viens dators, bet klašu audzinātāji ir informēti un strādā atbilstoši situācijai.Jeļena AVSJUKEVIČARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.13 Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv