Vēstures stunda

img

Pieminot komunistiskā genocīda upurus, 25. martā Izvaltas pamatskolas vēstures skolotāja Irēna Kriviņa novadīja neparastu, ļoti emocionālu vēstures stundu par traģiskajiem cilvēku likteņiem, par dzīvēm, kuras salauza nežēlīgā izsūtīšana trimdā.

 Skolēni grupās veica materiālu izpēti un sagatavoja stāstījumu par traģiskajiem notikumiem, kas risinājās 1949. gada 25. martā, par tālo ceļu lopu vagonos un par latviešu dzīvi Sibīrijā. Katrs skolēns uzrakstīja savas domas, ko viņš saprata un uzzināja šajā vēstures stundā.

 Pēc stundas, skolēni un skolotāji, pagasta iedzīvotāji un Izvaltas pagasta priekšsēdētājs Jānis Stivriņš nolika ziedus un iededza sveces, uz Sibīriju izvesto, nomocīto cilvēku piemiņai. Kopā ar mūsu priesteri Gunti Brūveri aizlūdzām par viņu dvēselēm. Ska
not skumjajām dziesmām, klausoties rindas no izvesto cilvēku smagajām atmiņām, katrs no mums domāja par to, cik nežēlīga var būt vara un politika, cik ļaunuma mūsu Latvijas tautai nodarīts, kādus moku ceļus ir nostaigājuši nevainīgi, vienkārši un strādīgi cilvēki, cik dzīvību paņēmusi Sibīrijas trimda.

Lai ik gadus, 25. marta vēstures stunda atgādina par Latvijas tautas traģēdiju, un liek mums mums aizdomāties par to, cik laimīga ir mūsu paaudze, dzīvojot mierīgā, brīvā valstī.

Līvija Bogdāne