Skatuves runas konkurss novadā

img

Marta mēnesis interešu izglītībā ir ļoti atbildīgs, konkursiem un skatēm bagāts. Arī šogad jokojam, stāstām, ejam rotaļās, veidojam un zīmējam, dejojam un dziedam, spēlējam teātri, to visu vērojam un priecājamies par veikto, analizējam, plānojam.

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra rīkotajā skatuves runas konkursa 1.kārtā šogad piedalījās 21 skolēns no 4 novada skolām un PICK RCT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības. Arī šī gada konkursa mērķi saistīti ar bērnu un jauniešu skatuves runas kultūras un aktiermeistarības prasmju attīstību, koncentrēšanās spēju un emocionalitātes izpausmju dažādošanu, prasmēm izpausties un līdzdarboties. Dalībnieki no galvas runāja gan latviešu, krievu, latgaliešu un citu autoru – rakstnieku, dzejnieku darbus.

     Vērtēšanas komisijas sastāvu veidoja Dagdas vidusskolas skolotāja, filoloģe Velta Augustova, pasākumu vadītājs, Krāslavas KN amatierteātra režisors Voldemārs Varslavāns un skolotājs, režisors, pasākumu vadītājs, multimākslinieks Māris Susejs.

            Uz Latgale reģiona skatuves runas konkursa 2.kārtu, kas notiks 20. martā Daugavpilī, tika izvirzīti 9 dalībnieki: pirmklasnieks Antons Terehovs (sk. Iveta Putāne, Natālija Rusova) un 3.kl. audzēknis Tomass Bergs (sk.Rita Kamola, Ludmila Buhalova) no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Līga Jakovele, 2.kl. ( sk. Inta Beikule), Anna Umbraško, 4.kl. (sk. Everita Eisaka, Ligija Lida Mačuļska), Emīls Grišāns 5.kl. (sk. Lāsma Dzirkale) un Alīna Valtere, 9.kl. (sk. Ligija Lida Mačuļska) no Krāslavas pamatskolas, Evelīna Krista Sitnika, 9.kl.( sk. Daina Andžāne), Antra Umbraško, 11.kl. (sk. Ilga Stikute) un Paula Peipiņa,12.kl. ( sk. Ingrīda Grišāne) no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

 Kā atzina vērtēšanas komisija, tad šogad dalībnieki bija sagatavojušies labi, daudzi saņēma Augstākās un 1. pakāpes diplomus, atstājot 2.pakāpi tikai 1 dalībniekam no 21. Arī šogad katrs konkursa dalībnieks balvā saņēma vecumam atbilstošu grāmatu un gandarījumu par paveikto. Pēc konkursa skolotājus uzrunāja komisijas pārstāvji, dodot savu redzējumu, ieteikumus un komentārus, lai veiksmīgāk sagatavotos nākamajai kārtai.

 Lai izdevusies un pieredzes bagāta ir 2.kārtas konkursa diena gan pašiem konkursantiem, gan līdzi braucošajiem pedagogiem!

                            Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe