Karlsons ciemojas Dagdas bērnu bibliotēkā

Šī gada 3., 4., 5. februārī PII “Saulīte” piecgadīgie un sešgadīgie bērni ciemojās Dagdas bērnu bibliotēkā, lai iepazītos ar “Karlsona māju”, kura ir atceļojusi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra. Mums bija iespēja iepazīties ar Astrīdas Lindgrēnas pasaku varoņiem.Kādi pārsteigumi mūs tur gaidīja!

Pirmkārt, Karlsona māja, gaiša, krāsaina un pilna ar pasakainiem pārsteigumiem un mājīgu iekārtu iekšā, ar ievārījumiem un kompotiem, pat ar televizoru. Mēs varējām noskatīties multfilmas par Karlsonu, par labsirdīgām, iejūtīgām, uzticības pilnām savstarpējām attiecībām. Otrkārt, mūs iepriecināja mājas saimnieks Karlsons — liela un mīksta rotaļlieta), ar kuru varējām sasveicināties, parunāties, parotaļāties un nofotografēties.

Bērni ar lielu prieku piedalījās zīmēšanas konkursā par godu Karlsonam un labprāt krāsoja ar datorprogrammas palīdzību. Tik garšīgu ievārījumu, ar kuru cienāja Karlsons, līdz šim nebija ēdis neviens bērns! Vēl viens īpašs pārsteigums bija krāsainie baloni. Bērni priecīgi un laimīgi gāja uz mājām, jo mazās sirdis patiesi bija iepriecinājis jaukais un dzīvespriecīgais Karlsons. Par visiem pārsteigumiem esam ļoti pateicīgi Dagdas bērnu bibliotēkas vadītājai Ilonai Bronkai un bibliotekārei Ainai Kumačevai, kuras bija kopā ar mums triju dienu laikā un spēja sagādāt jaukus pārdzīvojumus.

Irēna STALĪDZĀNE, Dagdas PII “Saulīte'' vad. vietniece metodiskajā darbā