Viss rit uz priekšu

Ir acīmredzami, ka pēc novadu izveides pieaug pagastu bibliotēku loma, kuras top vai jau ir kļuvušas par patiesajiem kultūras centriem. Protams, ļoti liela loma ir cilvēkiem — gan tiem, kuri strādā šajās iestādēs, gan tiem, kuri savu iespēju robežās atbalsta bibliotēkas, gan lietotājiem, kuru dēļ šis darbs tiek darīts.

Ezernieku bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune apgalvo, ka bibliotēka gada laikā faktiski nav zaudējusi lasītājus, saglabājot agrāko aptuveni 380 bibliotēkas lietotāju līmeni. Arī literatūras izsniegumu skaits rajona lauku bibliotēkā ir ļoti augsts — 9688 vienības gadā. Prieks ir par to, ka lasītāju pulkā netrūkst jaunās paaudzes — aptuveni puse ir skolēni. Vadoties no savas pieredzes, bibliotekāre stāsta, ka skolēni šobrīd varbūt pat ir čaklāki lasītāji nekā pieaugušie un pensionāri.

Jau pusgadu gan bibliotekāre, gan iestādes apmeklētāji bauda administratīvi teritoriālās reformas nedaudzos plusus. Proti, izlietojot daļu apvienošanās naudas, Ezernieku bibliotēkā tika veikts liels remonts. Vecās telpas piedzīvojušas tādas patīkamas pārvērtības, ka agrākos darba apstākļus pat atcerēties negribas. Tagad šeit arī ziemā ir silti un mājīgi, bet no vasaras karstās saules stariem sargā žalūzijas. Pēc remonta bibliotēka kļuvusi plašāka uz blakus esošās telpas rēķina, kur tagad ierīkota lasītava. Ir arī datortelpa, šobrīd bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir seši datori. Neskatoties uz to, ka datori ir arī skolā un daudziem audzēkņiem arī mājās, bibliotēkā pie tiem vienalga veidojas rinda.

Jaunais gads bibliotēkai nesola vieglus laikus. Piemēram, periodisko izdevumu ir pasūtīts uz pusi mazāk. Lasītājiem šogad bibliotekāre varēs piedāvāt laikrakstus “Ezerzeme”, “Vietējā Latgales Avīze” un “Latvijas Avīze”, kā arī pasūtīts kāds desmits dažādu šaipusē populārāko žurnālu. Varbūt gada laikā varēs iegādāties arī pa kādai jaunai grāmatai, tomēr lielākās cerības tiek liktas uz ziedotājiem, kuri katru gadu ir papildinājuši Ezernieku pagasta bibliotēkas fondu ar labām grāmatām.
Liels bibliotekāres paldies visiem Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas krājuma atbalstītajiem par ziedojumiem un dāvinājumiem krājuma pilnveidošanā. Pirmām kārtām sirsnīga pateicība pienākas Ineses Marģevičas ģimenei, tostarp viņas brālim, Daugavpils Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandierim Raimondam Marģevičam. Bibliotēka saņēma ap simts jaunu detektīvromānu. Šī ģimene regulāri dāvina labas un la- sītāju ļoti pieprasītas grāmatas. No Bukmuižas Romas-katoļu baznīcas prāvesta Ivara Viguļa bibliotēka saņēma dažus desmitus garīgās literatūras eksemplāru. Daudz detektīvromānu dāvinājuši Ezernieku vidusskolas kurinātājs Jāzeps Baltiņš un Bukmuižas mežniecības mežsargs Aleksandrs Igaunis. Liels bibliotekāres paldies arī pārdevējai Olgai Sozvirskai par mīlestības romāniem un citu literatūru, Ezernieku ambulances ārstei Ļubovai Leonardovai par mīlestības romāniem un detektīvromāniem, kā arī citiem ziedotājiem.

Bibliotēkas krājumā īpaši trūkst pēdējo gadu izdevumu, šie ziedojumi tiks pieņemti ar lielu prieku. Tāpat bibliotēkai vajadzīgi citi materiāli: video un audio ieraksti, mākslas foto.

“Cilvēku ziedojumi dod iespēju bibliotēkai attīstīties saskaņā ar modernajām informācijas tehnoloģijām, kā arī piedāvāt la- sītājiem kvalitatīvu un mūsdienīgu informāciju dažādiem interešu līmeņiem,” uzsver L. Igaune. “Mēs esam atvērti ikvienam, kas vēlas uzzināt, saprast un iemācīties. Lai varētu veiksmīgi attīstīties un piedāvāt saviem klientiem vislabāko, mums ir svarīgs arī iedzīvotāju atbalsts.”

Juris ROGA