IN MEMORIAM

Šo zemi sirdī man nolemts slēgt,
Pirms viņa ieslēdz manu sirdi.

Pēc ilgas un grūtas slimības mūžībā aizgājusi ilggadējā, talantīgā, inteliģentā kultūras druvas kopēja Rita Barča, kuras vadībā apzināta novada kultūrvēsture, attīstīta tautas māksla, radīti skaisti svētki un tradīcijas.

Rita Barča dzimusi 1943. gada 3. martā Krāslavas rajona Ezernieku pagastā, kur ieguvusi vidusskolas izglītību. 1964. gadā pēc Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma absolvēšanas sākusi strādāt par Krāslavas rajona kultūras nodaļas inspektori. Visu mūžu viņa palikusi uzticīga kultūras darbinieka profesijai, strādājot par bibliotēkas, kultūras nodaļas vadītāju un Valsts kultūras inspektori.

Visu mūžu Rita Barča par savu galveno misiju uzskatīja — īstenot kultūras attīstību Krāslavas rajonā — un viņa to veica teicami.

44 darba gados tika veidoti un iedibināti jauni svētki: starptautiskais festivāls “Daugavas balsis”, “Annas diena Dagdā”, mākslas plenēri “Krāslavas palete”, pagastu skates “Cildens mans novadiņš” un daudzus citus.

Ar Ritu Barču bija patīkami satikties un sarunāties par darbu, nākotnes plāniem, just viņas patieso interesi un atbalstu.

Vienmēr izprotošā un dzīvesgudrā, tā viņu raksturo kolēģi. Daudzi kultūras darbinieki atceras un novērtē viņas prasmi ātri un veiksmīgi rast risinājumus darba jautājumos un dažādās dzīves situācijās. No viņas staroja neizsīkstoša enerģija un optimisms — ar savu pozitīvo skatu uz dzīvi viņa iedrošināja un atbalstīja savus darbiniekus organizēt daudzus skaistus svētkus un pasākumus. Dzīvotgriba un neatlaidība bija viņas balsti, pārvarot grūto slimību. Strādāt un nest līdzi sev gaismu, tā bija viņas lielākā laime virs zemes.

Atvadoties no ilggadējās kultūras darba organizatores Ritas Barčas, cieņā noliecam galvas aizgājējas priekšā un izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.

Atvadu stunda Krāslavas kultūras namā 11. mar-tā plkst. 18. Izvadīšana 12. martā plkst. 12.

Krāslavas rajona kultūras darbinieku kolektīvs