Manai pilsētai svētkos

Vēsture nav ne atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas. Un, protams, ka pagātnes izziņa ir nākotnes pamats, tieši tādēļ Krāslavas Novada Centrālā bibliotēka tik cītīgi nodarbojas ar mūsu Krāslavas novada izzināšanu.

Krāslava ir maza pilsēta, kurai ir sava vēsture, tradīcijas un savas skaistas vietas, ievērojami cilvēki un ticība rītdienai. Tāpēc bibliotēkas novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.
Mūsu bibliotēkā novadpētniecības darbs aktuāls bijis vienmēr, lielu nozīmi pievēršot novadpētniecības resursu apzināšanai, apstrādei un sistematizēšanai.

Bibliotēkas uzdevums ir apkopot, glabāt un nodrošināt pieejamību novadpētniecības resursiem. Saglabājamas ir grāmatas un materiāli, kas attiecas uz novada vēsturi, kultūras mantojumu un iedzīvotāju sasniegumiem. Materiāli tiek kārtoti atsevišķā novadpētniecības istabā. Protams, milzīgs paldies jāsaka cilvēkiem, kuri papildina mūsu bibliotēkas novadpētniecības materiālu klāstu ar jaunu informāciju, grāmatām un materiāliem, šī palīdzība un jaunā informācija ir neatsverama. Īpaši vērtīgas grāmatas par mūsu novadu mums uzdāvināja priesteris Eduards Voroņeckis.

Par godu Krāslavas pilsētas svētkiem no 29. jūnija līdz 2. jūlijam skatāma novadpētniecības izstāde “IESKATS NOVADPĒTNIECĪBAS VĒRTĪGĀKAJOS MATERIĀLOS PAR KRĀSLAVU”.

Cilvēki nemaz nevar iedomāties, cik daudz mūsu novadā ir pagātnes, dažādu interesantu personību, teiku un nostāstu, sasniegumu. Mēs tiešām esam bagāts novads, taču vēl bagātāks novads kļūs, ja mūsu cilvēki būs vēl zinošāki un varēs pastāstīt draugiem vai radiem no citurienes par Krāslavu arī no mazliet cita, ne tik ierasta skatu punkta. Mēs galvojam, ka beigās jūs teiksiet - es lepojos ar to, ka esmu krāslavietis!

Svetlana ĻAKSA-TIMINSKA,Krāslavas novada centrālā bibliotēka