Saulainas rindas

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs reizi divos gados rīko konkursu skolēniem, kas raksta dzeju un prozu. Šī gada 18. janvārī jau sesto reizi notika noslēguma pasākums (nu jau tradicionāli) Krāslavas centrālajā bibliotēkā.

Rezultāts: VI Jauno rakst-nieku un dzejnieku konkursa laureātu labāko darbu izlase “Saulē būt...” nelielas grāmatiņas veidā. Šāds izdevums tiek veidots jau ceturto reizi. To bija paredzēts uzdāvināt pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā vecumu grupā, kopā 13 skolēniem: sešiem no Varavīksnes vidusskolas, pieciem no Izvaltas, vienai skolniecei no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un vienai no Indras. Pavisam konkursā piedalījās 20 jaunie censoņi no piecām novada skolām.

Diemžēl uz gala pasākumu slidenā ceļa dēļ netika izvaltieši. Viņi noteikti diplomus, piemiņas balvas un jau minēto darbu izlasi saņēma vēlāk. Tieši šī paša iemesla dēļ attēlā ir tikai trīs pirmās vietas ieguvējas (no kreisās) Ieva Jokste, Viktorija Cimmermane un Emīlija Zaščerinska.

Vietu sadalījums ir šāds:

Ieva Jokste 1. vieta Indras vsk. 7.kl.
Agnese Japiņa 1.vieta Izvaltas psk., 5.kl.
Viktorija Cimmermane 1.vieta Varavīksnes vsk. 6.kl.
Emīlija Zaščerinska 1.vieta Varavīksnes vsk. 7.kl.
Arturs Verigo 2.vieta Varavīksnes vsk. 4.kl.
Anastasija Hodarenoka 2.vieta Varavīksnes vsk. 4.kl.
Tālis Tukāns 2.vieta Izvaltas psk.,4.kl
Daina Paņko 2.vieta Varavīksnes vsk. 3.kl.
K atrīna Barševska 3.vieta Izvaltas psk.,7.kl
Viktorija Pupeika 3.vieta Izvaltas psk.,5.kl.
Laura Onzule 3.vieta Izvaltas psk.,4.kl.
Vladislavs Baranovskis 3.vieta Varavīksnes vsk. 2.kl.
Diāna Pojuta 3.vieta Krāslavas Valsts ģimn. 9.kl.

Jūsu vērtējumam divi 5. klases skolnieces Agneses Japiņas dzejoļi:
Latvijas zaļā josta
Apvij Latvijai zaļu jostu,
Jostu no mežiem zaļiem.
Vai tikai no mežiem tā būs?
Protams, ka nē.
Pļavas ir zaļas,
Un noras ir zaļas.
Jostu zaļo
Dāvāšu es Latvijai.
Rozīte un saulīte
Manā dārzā skaistā
Rozīte zied.
Tā ir tik sārta un skaista
Kā saulīte jaukā.
Saulīte siltā un mīļā
Rozīti silda.
Vai visus tā silda?
Nu protams!
Rozīte dārzā ir viena,
Arī saulīte viena.

Otro reizi bērnu darbiņu vērtēšanā piedalījās Krāslavas centrālās bibliotēkas bibliogrāfe Anna Bartuša, no pašiem pirmsākumiem — Linda Kilevica, dzejniece un laikraksta “Latgales Laiks” redaktores vietniece. Žūrijas skatījumā dažu bērnu darbiņos pārāk bija jūtama pieaugušo palīdzība.

Ērika STEPIŅA, arī žūrijas pārstāve